درد جانکاه این است که رجوی در باطن خود هرگز دلش به حال فرزندان اسیر خانواده های دردمند که در دست این فرقه نمی سوزد و آنان را صرفا بعنوان یک گروگان بخاطر برملا نشدن کثافت کاریهای سالیان عمرش در اسارت نگه داشته است. اما پس از مرگ شان در اوج ریاکاری، آنان را «مجاهد» نامیده و سعی می کند از مرگ آنان نیز به نفع فرقه بهره برداری سیاسی کند و این در دنیا بی سابقه است.

به گزارش خبرنگار سایت راه نو روز گذشته آقای رضا غفارزاده خواهر زاده داریوش فتاحیه یکی از خانواده های ساکن شهر ارومیه با حضور در دفتر انجمن نجات استان، در دیدار با مدیر عامل انجمن نجات، نمایندگی استان آذربایجان غربی، از مرگ های خاموش اخیر در فرقه رجوی ابراز نگرانی کرد.

ایشان گفتند: مرگ های اخیر از جمله مرگ جانگداز یعقوب دادگر اهل خوی و رحیم کیوکان اهل قزوین مرا بر آن داشت تا با حضور در دفتر انجمن نجات استان نگرانی عمیق خود و تعدادی دیگر از خانواده ها از سلامتی عزیزانمان در اردوگاه بشدت قرنطینه شده فرقه رجوی در آلبانی را ابراز کنم و از مقامات دولت آلبانی و دیگر ارگانهای حقوق بشری در سطح بین المللی بخواهم تا از سیاسی کاری دست برداشته و برای نجات جان انسانهای بی گناه که در دستان فرقه رجوی به اسارت نگه داشته می شوند کاری را انجام دهند. و خانواده های زیادی را در ایران از نگرانی دربیاورند.

مدیرعامل انجمن نجات استان نیز گفتند: فرقه رجوی در ترس از افشای ماهیت فرقه ای و رازهای وطن فروشی آنان به صدام و دیگر سرویس های اطلاعاتی که در تک تک سینه اعضای این فرقه ثبت است، مانع از ایجاد ارتباط  آنان با خانواده هایشان که به تجربه،  نهایت به خروج از فرقه رجوی ختم خواهد گردید،  میشود.

درد جانکاه این است که رجوی در باطن خود  هرگز دلش به حال فرزندان اسیر خانواده های دردمند که در دست این فرقه نمی سوزد و آنان را صرفا بعنوان یک گروگان بخاطر برملا نشدن کثافت کاریهای سالیان عمرش در اسارت نگه داشته است.  اما پس از مرگ شان در اوج ریاکاری،  آنان را «مجاهد» نامیده و سعی می کند از مرگ آنان نیز به نفع فرقه بهره برداری سیاسی کند و این در دنیا بی سابقه است.

در پایان این گفتگو آقای رضا غفارزاده گفت ما خانواده ها هرگز از هیچ تلاشی برای نجات عزیزانمان از دست فرقه رجوی فروگذار نخواهیم کرد و امیدمان را برای آزادی تک تک آنها از دست نخواهیم داد.

  • منبع خبر : سایت راه نو