هنوز زخم اسارت فرزندم در دلمان التیام نیافته بود که متوجه شدیم جلاد و دیکتاتور عراق صدام حسین، فرهاد را به همراه دیگری از اسرا در قبال خوش خدمتی های فرقه رجوی مثل یک برده به آنان بخشیده و از اردوگاه اسرای جنگی به اسارتگاه این فرقه در قرارگاه اشرف منتقل شده است.

امروز صبح آقای رضا سعادت ایرانی پدر فرهاد،  اسیر در فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی حضور یافت و با مسئول این دفتر گفتگو کردند.

ایشان در ابتدای صحبت هایشان از چگونگی اسارت فرزند سربازش بدست بعثیون عراقی،  سپس انتقال وی به اردوگاه اشرف که از آن تحت عنوان دزدی انسان نام می برد، سخن گفتند.

فرهاد سعادت اهل شهر ارومیه بود و در یک خانواده فقیر بدنیا آمد. او پس از اتمام دوره راهنمایی ترک تحصیل کرد. و نهایتا در سن ۲۰ سالگی به خدمت سربازی رفت.

آقای رضا سعادت دارای دو فرزند پسر و یک فرزند دختر می باشد. که فرهاد کوچکترین آنها بود.

آقای رضا سعادت این پدر دردمند و پیر می گفت: پسرم در سن ۲۰ سالگی در سال ۱۳۶۴ به خدمت سربازی رفت. وی دوره آموزشی خود را در مرکز آموزشی عجب شیر گذراند و سپس به لشگر ۱۶ زرهی قزوین اعزام گردید. وی به مدت ۲۶ماه در جبهه های جنگ علیه نیروهای بعثی صدام جنگید و آخرین محل خدمت وی نیز جبهه مهران بود.  او که تنها یک ماه به پایان خدمت مقدس سربازی اش مانده بود در سال ۱۳۶۷ در جبهه مهران در اثر هجوم نیروهای بعثی اسیر شد.

هنوز زخم اسارت فرزندم در دلمان التیام نیافته بود که متوجه شدیم جلاد و دیکتاتور عراق صدام حسین،  فرهاد را به همراه دیگری از اسرا در قبال خوش خدمتی های فرقه رجوی مثل یک برده به آنان بخشیده و از اردوگاه اسرای جنگی به اسارتگاه این فرقه در قرارگاه اشرف منتقل شده است.

آقای رضا سعادت که سران این فرقه را بدلیل خیانت های نابخشودگی شان لعن و نفرین می کرد، گفت: اکنون که ۳۱ سال از آن تاریخ می گذرد هیچ اطلاعی از فرزندم ندارم.

مسئول انجمن نجات استان نیز ضمن دلداری به آقای رضا سعادت، ایستادگی و نفرت عمیق ایشان از فرقه رجوی را ستوده و گفتند؛ تمامی فرقه ها بویژه فرقه رجوی پیام آوران مرگ و نابودی هستند. چرا که اگر به گذشته این فرقه در بعد از انقلاب تاکنون نگاه کنیم چیزی جز ترور، آدم کشی، خیانت، وطن فروشی و جاسوسی و ایجاد وحشت و ترویج خشونت نخواهیم دید. پس برای آنان نیز سرنوشتی جز مرگ ذلت بار در خاک بیگانه رقم نخواهد خورد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو