اکنون هم حرف مردم ایران با سران بدنام و فاسد مجاهدین این است که بدون تعهد به وطن و عبور از مرز سرخ وطن پرستی حاصلش؛ ترورهای کور، کشتار و تخریب، پیوستن به ارتش صدام، تبدیل شدن به پادوهای اطلاعاتی و جاسوسی غرب و اسرائیل و نهایتا زمین گیر شدن در قطعه زمینی در خاک آلبانی است.

اکنون مردم ایران با پشت سر گذاشتن چهل و سومین سالگرد انقلاب شان استوارتر از همیشه در مقابل مهیب ترین تهاجمات دشمنان این مرز و بوم  ایستاده و پر صلابت تر از همیشه  در مسیر پیشرفت و اعتلای کشورشان گام بر می دارند.

طی بیش از ۴ دهه گذشته مردم ایران سالهای سخت زیادی را پشت سر گذاشته اند، امپریالیسم زخم خورده از همان فردای انقلاب ۲۲ بهمن سعی کرد در اشکال گوناگون بار دیگر سلطه خود را بر کشور پهناور ایران تحمیل کند.

تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام آخرین میخ بر تابوت رویاهای بازگشت غرب به ایران محسوب می شود.

تحمیل جنگ خارجی از طریق کشور عراق و صدام دیکتاتور به ایران تنها بعد از گذشت دو سال از انقلاب، عزم جدی غرب به سرکردگی آمریکا برای سرنگونی دولت نوپای انقلاب و بازگشت دوباره به خاک ایران بود.

در این میان رهبران متوهم سازمان مجاهدین خیلی زود به دام غرب گرفتار آمدند. مجاهدین فکر می کردند  که با تحمیل جنگ خارجی بر ایران توسط آمریکا این انقلاب نوپای ایران است که بزدوی از بین خواهد رفت لذا در سی خرداد سال ۱۳۶۰  دست به سلاح برده تا با توسل به تروریسم این چرخه را کامل و رویای به قدرت رسیدن خود در ایران را عملی سازند.

بیش از چهل سال تئوری بافی در توجیه خیانت به مردم ایران، مزدوری و جاسوسی به بیگانگان راه بجایی نبرده است. مسلما این گروه بی وطن که صرفا فارسی را خوب صحبت می کنند دیگر جایی در بین مردم ایران ندارد.

اکنون هم حرف مردم ایران با سران بدنام و فاسد مجاهدین این است که بدون تعهد به وطن و عبور از مرز سرخ وطن پرستی حاصلش؛ ترورهای کور، کشتار و تخریب، پیوستن به ارتش صدام، تبدیل شدن به پادوهای اطلاعاتی و جاسوسی غرب و اسرائیل و نهایتا زمین گیر شدن در قطعه زمینی در خاک آلبانی است.

مسلما امروز هم تکرار اراجیف و تئوری های گذشته رجوی شبیه عرضه اجناس بیات در ویترین مجاهدین است که نشان از ورشکستگی خطی – استراتژیک و اسلام گرایی التقاطی از یک سو و تلاش برای توجیه وطن فروشی های این فرقه از سوی دیگر است. سازمانی که در حال حاضر به یک رسانه بدنام ضد انقلابی در عرصه سیاسی ایران تبدیل شده است.

باید گفت جنایات مجاهدین هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نخواهد شد. همچانکه وطن فروشی های مجاهدین از نسل های اول انقلاب به نسل های امروزی انتقال یافته است ، مسلما به نسل های بعدی هم انتقال خواهد یافت. چرا که جنایات مجاهدین بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین است.

اما در ورای همه جست و خیزها و ادعاهای مضحک، بنظر می رسد هدف این روزهای سران مجاهدین از تحریف تاریخ و توجیه جنایات این گروه از انقلاب ۵۷ تاکنون جلوگیری از آگاهی اعضای این گروه از نگاه مردم ایران به وطن فروشی ها و جنایات این فرقه طی چند دهه گذشته است که در بی خبری محض در اردوگاهی در خاک آلبانی نگه داشته شده اند تا خروج شتابان شان از این فرقه کندتر شود.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو