رجوی، «رهبر» خودخوانده ی بی دولت و بی ملت، اینبار با شعار «ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام» به میدان آمد تا با عبور از «ارتش آزادیبخش» و «کانون های شورشی» ناخواسته بی مصرف بودن نگون بختان پوشک سوار در خانه سالمندان آلبانی که پیشتر از این تحت عنوان «ارتش آزادیبخش» نامیده می شدند و کانون های پوشالی شورشی را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

پیام های های اخیرِ منتسب به مسعود رجوی رهبر کوتوله و شاه مُهره وطن فروشی و مزدوری از خیلی جهات عبرت آموز است.

محتوای این پیام ها نشان می دهد که چگونه این مردک شیادِ پَست، و در عین حال متوهم، در حال عوام فریبی است.

در حالیکه هر روزی که از عمر ناپاکش می گذرد همچنان حسرت روز قبل را می خورد.

روندی که از فردای شکست مفتضحانه شورش مسلحانه سی خرداد ۱۳۶۰شروع و تاکنون نیز ادامه دارد.

اما آنچه که دردآور است وضعیت اعضای نگون بخت این فرقه است که باید همچون موش آزمایشگاهی تاوان تخلیات بیمارگونه ی زوج گرگ و روباه پیر؛ یکی در لباس «رهبر»، و دیگری در لباس «رئیس جمهور» را طی دهه های اخیر پس دهند.

رجوی سالهاست در وادی استراتژی و تاکتیک و انقلاب جنسی موسوم به «ایدئولوژیک» ؛ با موضوعاتی همچون؛ «بی آینده کردن رژیم»، «زدن سرانگشتان رژیم»، «جنگ چریک شهری»، «سرنگونی»،  «جنگ آزادیبخش نوین»، «موسسان دوم و سوم و چهارم»، «حوض کوثر»، «طلاق ایدئولوژیک» ، «صلیبب»، «انقلاب ضد بورژوازی»، «آمادگی برای سرنگونی در سال ۱۳۷۷»، «لوزی سرنگونی»، «تقدیر شراب دوساله»، «کانون های شورشی» و مزخرفاتی از این دست سالهاست اعضای سازمان را آلت دست و آلت فعل خود کرده است.

طبعا خروجی تمامی اینگونه تفکرات و عمل به تک تک  آنها چیزی جز؛ وطن فروشی ، ترور و آدم کشی، جاسوسی و مزدوری تمام عیار در حق بیگانگان و صاحبان قدرت در سطح منطقه و بین الملل نبوده است.

اکنون نیز رهبران بدنام  «مجاهدین» که آفتاب عمرشان بر لب بام است همچنان بر طبل عوام فریبی شان می کوبند تا شاید افکار عمومی را از سابقه بیش از ۴۰ ساله وطن فروشی شان دور کرده و مرزهای خیانت با شرافت و وطن پرستی با وطن فروشی را مخدوش سازند.

رهبران بدنام «مجاهدین» که هرگونه حرکت اعتراضی در کشورهای عربی همسو با ایران را با عنوان انقلاب و شورش علیه جمهوری اسلامی ایران تفسیر کرده و دهها بار آنها را در اشکال گوناگون در سایت های رسمی و غیر رسمی اش انتشار می دهند، اما در شوک ناشی از مبارزه نژادپرستی در غرب بویژه آمریکا که خیلی ها از کارشناسان از آن تحت عنوان «بهار غربی و آمریکایی»  یاد می کنند، همچنان سکوت را پیشه کرده اند.

البته این «اَبر مرد ضد امپریالیست» که صرفا در داخل مناسبات «مجاهدین» کاربرد دارد، در پیام مورخه ۲۰/۰۳/۹۹ که تحت عنوان پیام «فرمانده ارتش آزادیبخش» ؟! بیرون داد با مخاطب قرار دادن مسئولین جمهوری اسلامی و با قسم و آیه نه تنها ظلم به سیاهان آمریکا و آفریقا بلکه در کنار آنها ستم به مسلمانان میانمار و غزه و لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان را یکجا محکوم کرد؟؟!!

رجوی در پیامش انجمن های نجات کشور را نیز از الطافتش بی نصیب نساخت. او نیز همچون مریم رجوی نتوانست خشم خود از  فعالیت انجمن های نجات کشور و خانواده های دردمند را طی دو ماه اخیر که کُوس رسوایی رهبران بدنام «مجاهدین» را بر بام عالم به صدا درآورده اند پنهان کند و با فحاشی که از ویژگیهای بارز گروههای فرقه است به استقبال آنان رفت.  

ذوق زدگی ابلهانه و تحلیل هایی که صرفا از چنته باد شده رجوی بیرون می آید تمامی ندارد.

رجوی بتاریخ ۲۳/۰۳/۹۹ و با صدور اطلاعیه ای  با استناد به بخشی از سخنرانی آقای دکتر روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود: «در شرایط فشار فوق‌العاده تحریم، درآمد دولت در این سال‌ها ۵۰میلیارد دلار . . . کم شده و این دو برابر بودجه پارسال و ۳۰۰هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجهٔ امسال است و هر دولتی اگر در دنیا بود در این شرایط به زانو در می‌آمد اما رهبری معظم همکاری کردند و کمک کردند و حمایت کردند و شرایط زندگی شرایط قابل‌تحمل شده است، «اعلام ورشکستگی رژیم» را صادر کرد تا در زیر سقفی که زده است اعضای بیکار و بی رمق در اردوگاه این گروه در آلبانی با بحث و جدل حول آن تا مدتی را سرگرم شوند.

البته این پایان کار نبود.  رجوی همچنان بدنبال کشف استراتژی های جدید برای تحقق «سرنگونی» نیز است تا به سیاق ۴۰ سال گذشته از طناب پوسیده آن آویزان و تئوری بافی کند.

به همین دلیل رجوی، «رهبر» خودخوانده ی بی دولت و بی ملت،  اینبار  با شعار «ارتش گرسنگان، پیش به سوی شورش و قیام» به میدان آمد تا با عبور از «ارتش آزادیبخش» و «کانون های شورشی» ناخواسته بی مصرف بودن نگون بختان پوشک سوار در خانه سالمندان آلبانی که پیشتر از این تحت عنوان «ارتش آزادیبخش» نامیده می شدند و کانون های پوشالی شورشی را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو