هرچند این سیل که در تاریخ یکصدساله ایران بی سابقه است،  اکثر استانهای کشور را فرا گرفت، خانه های مردم  را ویران کرد و تعدادی از هموطنان ما را هم کشت. ولی تحمل آن برای مردم ما خیلی راحت از قبول خیانت هایی است که شما مجاهدین طی سالیان گذشته در حق مردم کشورمان روا داشته اید.

امروز پیامی منتسب به رهبر مفقودالاثر فرقه مجاهدین، مسعود رجوی بر روی سایت این گروه قرار گرفت.

این پیام نیز همانند سایر پیام های منتسب به رجوی با بوق و کرنا،  پخش موزیک و دیگر ابتکارات فنی و سینمایی  همراه بوده است. کاری منحصربفرد که مختص فرقه مجاهدین است تا با ایجاد هیجان و دور کردن ذهن مخاطب از سوابق ننگین این گروه مطالب خود را به خورد مخاطبانش بدهند.

حال اگر  از این پیام جنبه های تبلیغی، مثل نشان دادن متن پیام در یک حالت سه بعدی که با هدف خلق توهم عمقِ صحنه و  ایجاد یک فضای سه بعدی صورت می گیرد، و کارگردان بشدت مراقب پرسپکتیو آن هست، و همچنین نشان دادن ویدئوهای سیل اخیر در کشور، صفحات قرآن و بکارگیری دیگر هنرهای تبلیغی،  فاکتور بگیریم، آنچه که باقی می مانند محتوانی بی خاصیت و  البته تکراری است که تلاش می شود در یک قالب جدید و نو  عرضه گردد.  تا شاید از دردهای بی پایان اعضای این گروه که با کمرهای خمیده  و بیمار عرض و طول اردوگاه این فرقه در آلبانی را از صبح تا شام طی می کنند بکاهد.

آنچه که در سطر سطر این پیام موج می زند تلاش فریبکارانه رجوی برای منحرف کردن اذهان مخاطبان از جنایات این گروه در بیش از چهار دهه  گذشته است.

رجوی سخن خود را با ترحم به مردم سیل زدگان کشور آغاز می کند و می گوید: «. . . کیست به جز آخوندها و پاسدارانشان که صحنه های فرو ریختن خانه و کاشانه خلق محبوب خود را ببینند و قلبش از جا کنده نشود . . . ».

باید به رجوی گفت: اگر کمک های همه جانبه سپاه، بسیج و دیگر ارگانها امدادی نبود. به جرات می توان گفت که چندین برابر خسارتی که اکنون بوجود آمده می توانست بر مردم ما تحمیل شود.

هرچند این سیل که در تاریخ یکصدساله ایران بی سابقه است،  اکثر استانهای کشور را فرا گرفت، خانه های مردم  را ویران کرد و تعدادی از هموطنان ما را هم کشت. ولی تحمل آن برای مردم ما خیلی راحت از قبول خیانت هایی است که شما مجاهدین طی سالیان گذشته در حق مردم کشورمان روا داشته اید.

سالهایی را به یاد آورید که با هجوم به مرزهای ایران به همراه ارتش عراق سربازان ایرانی را کشتید، و چه مادرانی را که عزادار نکردید و چه مادرانی را که با اسیر گرفتن فرزندانشان و تقدیم آنان به صدام حسین داغدار نکردید.

رجوی برای فریبکاری بازهم بیشتر آیه «قل انتظروا انا منتظرون» را بر زبان ناپاکش رانده  و می گوید: «بگو منتظر باشید که ما هم در انتظاریم»

رجوی بدرستی می گوید در انتظار است.  در انتظار آتشی است که شاید توسط آمریکا علیه مردم ایران گشوده شود تا او و اعوان و انصارش به آنچه می خواهند برسند.

باید به او گفت: ما هم در انتظاریم در انتظار روزی که تو را در دادگاه خلق بخاطر تمامی جنایت هایت،  بخاطر تمامی سرباز کشی هایت و بخاطر تمامی تجاوزات جنسی و وحشی گیریهایت و بخاطر هزاران کثافت کاری های دیگرت و خیانت هایی که در حق همین مردم با ماسک «مبارزه با جمهوری اسلامی ایران» کردی به محاکمه بکشانیم.

رجوی بخاطر اینکه از غافله عقب نماند  می گوید: « . . . سلام و درود بر شیرزنان و رادمردانی که از دور و نزدیک بی نام و نشان به یاری (سیل زدگان) شتافتند»

ولی این فریبکار به اینکه آنان در هر فرصتی با تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه مردم ایران همراهی کردند اشاره یی نمی کند.  و اینکه چگونه تحریم های آمریکا مانع رسیدن کمک های جهانی برای مردم ایران گردید.

رهبر معلوم الحال مجاهدین آنقدر عقده یی و ضد علم و پیشرفت است که حتی تاب تحمل فعالیت های علمی جوانان این مرز و بوم را نیز ندارد و آنرا در پیامش  به باد مسخره می گیرد.

همچنانکه در درون تشکیلات نیز وضع هم همین بوده است. و بیشترین سخت گیریها برای کسانی بود که دارای تخصص در زمینه های مختلف بودند. از پژشک گرفته تا مهندس و رجوی به آنان لقب «قطب» داده و از سپردن مسئولیت های جدی به آنان خودداری می کرد.

رجوی از اینکه آمریکا در سال ۲۰۰۳ بجای حمله به ایران به عراق حمله کرد و از اینکه  او دیگر ارتشی ندارد ابراز ناخرسندی می کند. و بلافاصله برای آبروداری، مجددا واژه مسخره «کانون های شورشی» را به زبان می آورد که در مسیر (ارتش آزادیبخش هستند) !!!؟؟؟

درد های رجوی پایانی ندارد. او در این اطلاعیه پاچه رضا پهلوی را هم می گیرد.  و به سخنان رضا پهلوی که گفته بود: «. . . ما نمی توانیم در ایران به تغییر دست پیدا کنیم بدون اینکه تلاش کنیم که اکثریت این عناصر (سپاه و بسیج) را در طرف خودمان داشته باشیم» بشدت می تازد.

رجوی از  موضع رضا پهلوی در ارتباط با تحریم ها نیز پریشان حال است. رجوی از قول رضا پهلوی نقل می کند که «من با اصل تحریم های هوشمند و هدفمند موافقم» .

ولی وی  از درج ادامه صحبت های رضا پهلوی که گفته بود؛ «تحریم ها در کل بر رژیم تاثیر گذاشته، اما بر مردم ایران هم تاثیر سنگینی داشته. . . » به عمد فاکتور می گیرد.

باید گفت کاش رجوی هم تا حدودی شعوری از جنس رضا پهلوی داشت و واقع بین بود  تا شاید  به این حد در فساد و تباهی ناشی از توهم و اعتیاد به قدرت که او را به مزدوری تمام عیار انواع و اقسام قدرت های فاسد غربی و عربی کشاند،  و در مقابل مردم قرار داد، غرق نمی شد.

شاید علت دیگر آن این باشد که  آنان هنوز  مثل رجوی  مرزهای وقاحت و دست داشتن در افشای اطلاعات هسته یی و شرکت در ترور دانشمندان ایران طی را طی ننموده اند.

شاید آنها هنوز تمامی پل های پشت سر خود را خراب نکردند.  و  مطمئنا اگر در یک انتخاب فرضی مردم بجای شما همان رضا پهلوی را انتخاب کنند مسلما ناشی از مرزهای خیانتی است که شما بیشتر از بقیه آنرا درنوردیده اید.

قضیه جایی جالب تر می شود که رجوی با پررویی تمام در پیامش از اصل «کس نخارد» سخن می گوید. گویا فراموش کرده است که چند دهه  در دامن صدام و تحت تربیت وی بزرگ شده است.

بدین ترتیب رجوی با زبان بی زبانی می خواهد بگوید اگر تاکنون نتوانسته جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند بخاطر این بوده است که  مستقل بوده و مستقل عمل کرده است. و او هیچ تقصیری ندارد. عجب !!!؟؟؟

حرف آخر اینکه باید فلاکت و درماندگی رجوی را در مطلب انتهایی پیام وی و بعد از این همه آسمون و ریسمون بهم بافتن جستجو کرد. وی می گوید:

«در همین جا از هموطنان از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورهای مختلف درخواست می کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران ، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می بینند بکشانند بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود . . .»

رجوی با این کار مشکل بزرگی از مریم رجوی حل می کند. بدین ترتیب او  می تواند با توسل به اینکه این  خواست مسعود است، یقه خود را از برگزاری سیرک تکراری هر ساله که با دعوت از سیاست مداران تندرو و بازنشسته آمریکایی، شرکت آوارگان و دانشجویان فقیر کشورهای اروپایی شرقی و  در راس همه آنها با دادن وعده های دروغین همراه بوده ، رها کند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو