تجمع در ورزشگاه آزادی توسط نسل دهه نودی ها همراه با خانواده هایشان و سر دادن سرود سلام فرمانده نمادی از همبستگی ملی در ایران است. واکنش هراس آلود مجاهدین و سایر ضد انقلاب هم دقیقا بخاطر این است که ادعاهای آنان در نزد اربابانشان مبنی بر داشتن پایگاه اجتماعی در ایران را بی اعتبار می کند

آنچه که اجتماع روز پنجشنبه ورزشگاه آزادی را برجسته کرد این بود که بازیگران اصلی آن مردم بودند. همین مردمی که همه اضداد بویژه گروه تروریستی مجاهدین شعارش را می دهند ولی در عمل همین مردم را یا ترور می کنند و یا هنگام دفاع از خاک وطن شان در جبهه های جنگ در همراهی با نیروهای عراقی می کشند و یا با آمریکا در تحریم های ظالمانه شان بر علیه مردم ایران همسویی می کنند!

سرود «سلام فرمانده» که این روزها در بسیاری از نقاط کشور توسط کودکان و نوجوانان همخوانی می‌شود، و حتی بُعد بین‌المللی هم پیدا کرده و در پاکستان و لبنان هم همخوانی شده، سردرگمی جبهه ضد انقلاب از جمله مجاهدین و واکنش هایی از سوی آنان را در پی داشته است.

تولید پرحجم برنامه های مختلف از سوی ضد انقلاب و واکنش هیستریک مجاهدین به سرود سلام فرمانده و  اینکه این سرود  «حرکتی تبلیغی و هدف قرار دادن کودکان» است، «هیچ حماسه ای در آن نیست و مجموعه ای ملودی های آخرالزمانی است»، « می خواهد کودکان را مغزشویی کند» یا «سرودی است جنگ طلبانه»! تنها بخشی از دست دستپاچگی رسانه های ضد انقلاب و مجاهدین بعد از استقبال مردمی از سرود سلام فرمانده است،که تلاش می شود اقبال عمومی از یک سرود انقلابی را به حاشیه برانند.

نکته جالب توجه اینکه بنابر اخبار موثق دریافتی از داخل اشرف ۳ در آلبانی،  برخی از اعضای مجاهدین که به اینترنت دسترسی دارند هم بهنگام کار با خود سرود سلام فرمانده را زمزمه می کنند که موجب ترس و وحشت سران این فرقه شده و این افراد بشدت تنبه تشکیلاتی شده اند. مسئولین سازمان به آنها گفته اند شما  با این کارتان «کارت رژیم» را بازی می کنید!

اما در این میان این سوال مطرح می شود که دلیل واکنش هراس آلود مجاهدین به این سرود از کجا ناشی می شود؟

باید گفت نسل دهه نودی ها نسلی است که شهید حاج قاسم سلیمانی الگوی آنهاست. اتفاقا آنچه که به مزاق رهبران مجاهدین خوش نیامده همین است. که چگونه این نسل با این سرود جبهه انقلاب را از ضد انقلاب جدا می کند.

نسل دهه نودی ها پرورش یافته همان نسلی است که زخم خیانت های مجاهدین تروریست را بر تن دارد ، همان نسلی که در مقابل صدام و ایادی مزدورش یعنی مجاهدین ایستاد. در مقابل آمریکا تسلیم نشد. هر ضربه ای که از دشمن خورد دوباره سرپا شد.  حال اینچنین است که سه نسل گذشته صدای رسایشان را با سرود سلام فرمانده از گلوی  نسل امروزی ها به گوش جهانیان  می رساند و آنها نیز با دست های کوچک ولی اراده های پولادین شان هماورد می طلبند. تا همه سرمایه گذاری ضد انقلاب و در راس همه آنها فرقه رجوی در جبهه فرهنگی و عملیات روانی بر علیه مردم ایران بر باد فنا داده و را خلع سلاح شان کنند.

اما بدترین خبر برای مجاهدین استقبال بی‌نظیر از اجتماع سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی بود که در کمتر از ۷۲ ساعت از شروع ثبت‌نام برای حضور در اجتماع خانوادگی سلام فرمانده ، در روز پنجشنبه پنجم خرداد در ورزشگاه آزادی ظرفیت آن تکمیل شد. و با شکوه فراوان برگزار گردید.

نتیجه اینکه تجمع در ورزشگاه آزادی توسط نسل دهه نودی ها و دهه هشتادی ها همراه با خانواده هایشان و سر دادن سرود سلام فرمانده نمادی از همبستگی ملی در ایران است. واکنش هراس آلود مجاهدین و سایر ضد انقلاب هم دقیقا بخاطر این است که ادعاهای آنان در نزد اربابانشان مبنی بر داشتن پایگاه اجتماعی در ایران را بی اعتبار می کند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو