مجاهدین انبوهي پول را كه به صورت دلار در صندوق سازمان و نزد اعضاي شوراي رهبري در قرارگاه اشرف بود را در بين مسئولين در تشكيلات تقسيم كرد تا مورد توقيف ناگهاني نيروهاي آمريكايي واقع نشود.

قسمت چهل و نهم – ترس از توقیف اموال مجاهدین در قرارگاه اشرف توسط نیروهای آمریکایی: به دنبال دستگیری مریم رجوی به همراه تعدادی از کادر ها و توقیف میلیونها دلار پول و امکانات  سازمان در فرانسه ، تحلیل این بود که ممکن است کاری که فرانسوی ها در فرانسه انجام دادند ، آمریکائی ها هم بخواهند مشابه آن را در قرارگاه اشرف انجام دهند. بنابراین با توجه به وضعیت پیش آمده و ضربه وارده، تشکیلات را بر آن داشت تا با دست زدن به اقدامات پیشگیرانه، مانع از اقدامات احتمالی آمریکائیان در قرارگاه اشرف شود .

در همین رابطه مجاهدین انبوهی پول را که به صورت دلار در صندوق سازمان و نزد اعضای شورای رهبری در قرارگاه اشرف بود را در بین مسئولین در تشکیلات تقسیم کرد تا مورد توقیف ناگهانی نیروهای آمریکایی واقع نشود.

سازمان انبوهی خودروهای شخصی، همچنین تعداد زیادی کامیون و تریلی هم در قرارگاه اشرف داشت که قیمت سرجمع آنها به میلیون ها دلار می رسید، باز تحلیل این بود که این خودروها هم ممکن است توسط آمریکائیان توقیف شوند.

بنابراین ستادی در قرارگاه اشرف و توسط مسئولین قرارگاه تشکیل شد تا لیستی از معتمدین محلی و سران عشیرهایی که اغلب طرفداران حزب بعث بودند و با سازمان هم رابطه حسنه داشتند و سالهای سال بود که با سازمان کار می کردند ، تهیه شود . در این ستاد دو سه نفر از سران عشایر منطقه که با تشکیلات رابطه خوبی داشتند افراد معتمد را به سازمان معرفی می کردند و پس از انجام کار توضیحی یکی از خودروها را تحویل او داده تا به خانه اش ببرد و نزد خود نگه دارد تا زمانیکه سازمان خودرو را از او بخواهد در مقابل این کار از شخص یک رسید می گرفتند .

به دنبال راه اندازی این پروژه تمامی یگانها و ستاد ها لیست خودروهای موجود خود را به ستادی که در فرماندهی قرارگاه اشرف تشکیل شده بود می دادند این ستاد هم به نوبت خودروهای آنها را تحویل اهالی می داد .

این ستاد که در ورودی قرارگاه اشرف مستقر بود هر روز تعدادی خودرو را به اهالی مورد اعتماد سازمان تحویل می داد و اهالی نیز آنها را با خود به خانه هایشان می بردند.

البته در اجرای این پروژه سازمان خیلی ضرر کرد بنحویکه خیلی از اهالی هیچگاه خودروها را به سازمان برنگرداندند. هرچند دلارهای توضیح شده بین اعضای مجاهدین مجددا جمع آوری گردید.

ادامه دارد.

لینک به قسمت چهل و هشتم

  • منبع خبر : سایت راه نو