اقدامات مجاهدین لفاظی های رسانه ای در قالب بده و بستان و معامله گری به سیاق گذشته با پیر و پاتال های سیاسی آمریکایی و اروپایی است. هرچند غربی ها بتوانند برای مدتی دیگر از متهمین دادگاه تهران در کشورهایشان حمایت کنند. اما از لحاظ سیاسی هرگز نخواهد توانست تغییری در نگاه مردم ایران نسبت به این فرقه تروریستی و وطن فروش ایجاد کنند.

این روزها تشکیل دادگاه تهران و آغاز محاکمه سران و اعضای اصلی فرقه تروریستی مجاهدین در اغلب رسانه ها داخلی و خارجی به چشم می خورد. دادگاهی که دومین جلسه خود در  محاکمه رهبران و ۱۰۴ تن از اعضای اصلی آن را دیروز به پایان رساند. در این جلسه کیفرخواست متهمان ردیف پنجم  تا سی ام پرونده قرائت گردید.

کسانی که در سایه حمایت کشورهای غربی در بیش از ۴ دهه به جرم و جنایت مشغول بودند اکنون هرچند غیابی در مقابل دادگاه  قرار گرفته اند تا مردم ایران بویژه نسل های جدید با جنایات تروریست های دهه شصت، وطن فروشان و خیانت کاران تاریخ معاصر ایران هرچه بشتر آشنا شوند.

دستپاچگی و ترس و وحشت مریم رجوی از روند دادگاه باعث شده است که دعوت از حامیان سیاسی آمریکایی و اروپایی با هزینه های سرسام آور روز به روز در دستور کار این فرقه قرار گیرد تا با پروباگاندای رسانه ای متهمین نام برده شده را از تبعات دادگاه تاریخی تهران در امان نگه دارند.

نگاهی به تحولات سالهای گذشته و شکست پروژه براندازی غرب در سال ۱۴۰۱ بخوبی نشان می دهد این فرقه در معادلات استفاده ابزاری دیگر بُردی برای اربابان آمریکایی اش نداشته و این ویژگی را روز به روز از دست می دهد.

چرا که اگر این فرقه به درد می خورد ، آمریکا هرگز آنها را نه خلع سلاح می کرد و نه اجازه می داد از خاک عراق اخراج شوند.  

در نتیجه، اگر امروز  مجاهدین با تمام قوا همچنان در تکمیل شخصیت مزدوری و خیانت صد برابر به ملت ایران پیش می روند، صرفا در حداقل ها و برای حفظ حیات فیزیکی شان در اروپا و آلبانی  و گذران زندگی خفیف و خائنانه شان است.

با روند دادگاه تاریخی تهران،  بازیهای رسانه‌یی دو سر طیفی مجاهدین هم آغاز شده است. به سُخره گرفتن دادگاه از یک سو و تلاش برای جلب حامی سیاسی و ایجاد برخی سازکارهای باصطلاح پارلمانی در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی از سوی دیگر،  با هدف محافظت از جنایتکاران، مشغولیت این روزهای مریم رجوی است. که از محکومیت دادگاه تهران توسط حامیان سیاسی این فرقه در برخی از کشورهای اروپایی در روزهای اخیر ، اکنون به اقدامات حامیان سیاسی این فرقه در کنگره آمریکا رسیده ایم.

بنابراین جدیدترین ترفند  پیش دستانه  مجاهدین برای مصون ماندن از نتایج دادگاه تاریخی تهران باصطلاح «ثبت رسمی و اجازه فعالیت گروه پارلمانی دوحزبی «دفاع از حقوق و حفاظت اشرف۳»توسط حامیان سیاسی این فرقه در کنگره آمریکاست که توسط مریم رجوی پش برده می شود. تا خواست شان تحت عنوان «کار با دولت آمریکا برای کمک به آلبانی به‌منظور اطمینان از حفاظت از ساکنان اشرف و تلاش برای پایان دادن به سوءاستفاده از انترپل برای آزار یا تعقیب مخالفان از جمله پناهندگان سیاسی در اشرف۳ با اتهامات ساختگی سیاسی» محقق شود.

نتیجه اینکه بررسی سوابق امر بخوبی نشان می دهد این اقدام نیز صرفا لفاظی های رسانه ای  در قالب بده و بستان و معامله گری به سیاق گذشته با پیر و پاتال های سیاسی آمریکایی و اروپایی است. هرچند غربی ها بتوانند برای مدتی دیگر از متهمین دادگاه تهران در کشورهایشان حمایت کنند. اما از لحاظ سیاسی هرگز نخواهد توانست  تغییری در نگاه مردم ایران نسبت به این فرقه تروریستی و وطن فروش ایجاد کنند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو