در این تجمع تعدادی از خانواده های استان آذربایجان غربی نیز حضور داشته و همپای بقیه خانواده ها فریاد «آزادی اسیران حق مسلم ماست» را به گوش مقامات دولت آلبانی و جهانیان رساندند. آنان خواستار پایان اسارت 40 ساله عزیزانشان از بند فرقه رجوی شدند.

صبح روز  جمعه  نهم تیرماه ۱۴۰۲ بسیاری از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی در مقابل سفارت ترکیه (حافظ منافع آلبانی در تهران)  تجمع برپا کردند.

تجمع‌کنندگان در این اجتماع، طی شعارها و پلاکاردهایی از اقدام دولت آلبانی علیه اعضای مجاهدین قدردانی کردند.

تجمع کنندگان آزادی اعضای خانواده‌شان از چنگال سرکرده های این فرقه تروریستی را از مقامات دولت آلبانی خواستار شدند.

تجمع کنندگان در بیانیه پایانی خود ضمن تقدیر از برخورد پلیس کشور آلبانی با فرقه رجوی، این اقدام را آغازی بر پایان حیات و کارنامه ضدبشری این سازمان عنوان و تاکید کردند: انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون‌وسطایی سازمان مجاهدین در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره‌ی رهبران آن بازگرداند.

در این تجمع تعدادی از خانواده های استان آذربایجان غربی نیز حضور داشته و همپای بقیه خانواده ها فریاد «آزادی اسیران حق مسلم ماست» را به گوش مقامات دولت آلبانی و جهانیان رساندند. آنان خواستار پایان اسارت ۴۰ ساله عزیزانشان از بند فرقه رجوی شدند.

تعدادی از این خانواده ها از جمله خانواده محمدرضا محمدنژاد، مختارعلی جمالی، رضا سعادت و . . . در مصاحبه خبرنگاران حاضر در صحنه شرکت داشتند و این طریق توانستند ظلم هایی که فرقه رجوی در حق آنان و فرزندانشان در اردوگاه‌های این فرقه از خاک عراق تا آلبانی روا داشته اند را بازگو کنند.

صحبت های خودجوش برخی از خانواده ها از جمله آقای مختارعلی جمالی از استان آذربایجان غربی در جمع تجمع کنندگان، بیش از پیش ماهیت خبثیث و ضد انسانی فرقه رجوی را برای جمع خبرنگاران حاضر در صحنه آشکار ساخت.

حضور چهار خواهر حسین حسینی سرباز اسیر در فرقه رجوی از شهرستان سلماس در تجمع اعتراضی خانواده ها نیز از دید خبرنگاران پنهان نماند چرا که چهره آنان گویای تمامی ظلم ها و  فشارهای روحی و روانی رهبران فاسد و بدنام مجاهدین  هم در حق حسین  و هم خانواده های آنان بوده است.

چهار خواهر چشم به راه حسین حسینی سرباز اسیر در بند فرقه رجوی

اما علیرغم تمامی فشارها و مشکلات ، آنان همچنان به آزادی عزیزانشان از بند فرقه تروریستی مجاهدین امیدوار بوده و از پای نخواهند نشست.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو