سران سازمان مجاهدین خلق حتی مدعی شده بودند که در کارت های صادره باید عضویت در سازمان مجاهدین خلق نیز قید گردد. یعنی این که درست بر اساس سیستم برده داری نوین، صاحب برده ها هم در کارت های شناسایی مشخص باشد.

پیام مدیر عامل انجمن نجات کشور:  همانطور که خانواده های محترم اعضای گرفتار در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی مطلع هستند، از مدت ها قبل دولت آلبانی بر اساس شروط اعلام شده از جانب اتحادیه اروپا برای قبول عضویت این کشور، صدور کارت شناسایی (بیومتریک) برای تمامی خارجیان مقیم آلبانی که فاقد مدارک هویتی هستند در دستور کار قرار گرفت.

از حدود دو الی سه ماه قبل دولت آلبانی تلاش نمود تا در این خصوص برای ساکنان اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی نیز اقدام به صدور کارت شناسایی نماید اما مدام با اعمال نفوذ سران این فرقه از طریق عناصر فاسد در دولت و کارشکنی های مختلف روبرو می شد.

سران سازمان مجاهدین خلق حتی مدعی شده بودند که در کارت های صادره باید عضویت در سازمان مجاهدین خلق نیز قید گردد. یعنی این که درست بر اساس سیستم برده داری نوین، صاحب برده ها هم در کارت های شناسایی مشخص باشد.

بالاخره با ایستادگی و پافشاری دولت آلبانی، مخالفت های سران سازمان مجاهدین خلق فایده ای نکرد و از یک هفته قبل روند انگشت نگاری و گرفتن تصویر برای صدور این کارت ها اجرا شد و به زودی کارت های شناسایی برای تمام اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی صادر می گردد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از داخل اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی، سران فرقه رجوی که نتوانستند جلوی این اقدام دولت آلبانی را بگیرند از در دیگری وارد شده و برای اعضای درون فرقه، این اقدام را در نتیجه مساعی و تلاش های خودشان قلمداد کردند و از فواید آن سخن گفتند و بر سرشان منت گذاشتند.

این اخبار که از جانب نجات یافتگان در آلبانی در اختیار عموم قرار گرفت موجی از شادمانی و خرسندی را در میان خانواده های چشم انتظار اعضای گرفتار در فرقه رجوی به همراه داشت که برخی حتی با ارسال نامه به مقامات آلبانی مراتب قدردانی خود را ابراز نمودند.

با این اقدام، افرادی که در اسارت فرقه رجوی در آلبانی هستند یک گام به خارج شدن از اسارت فرقه ای نزدیک تر شده و این امکان را می یابند تا با استفاده از مزایای این کارت ها خود را از قید بندگی فرقه مخرب رجوی نجات داده و پا به دنیای آزاد بگذارند و مهم تر از همه این که در ارتباط با خانواده های خود قرار گیرند.

قطعاً سال ها تلاش خانواده های مقاوم و اعضای سابق فرقه رجوی موجب شد تا فرقه رجوی نتواند بر سلطه ی مطلقه خود بر اعضا ادامه دهد و این پیروزی بزرگ علی رغم زد و بند های فرقه رجوی به ثمر رسید.

  • منبع خبر : سایت انجمن نجات کشور