برخوردهای دوگانه با موضوع خانواده نیز یکی از تناقضات رفتاری این گروه و حاصل ایدئولوژی دو سر مجاهدین بحساب می آید که صرفا در راستای اهداف ضد مردمی این فرقه معنا و مفهوم پیدا می کند.

یکی از چالشهای فرقه رجوی از بدو تاسیس تا به امروز جایگاه خانواده در باورها و ایدئولوژی این فرقه بوده است.

اگر نگاهی به نحوه برخورد مجاهدین با موضوع خانواده از گذشته تا حال بیندازیم خواهیم دید خانواده همیشه ابزاری برای پیشبرد فعالیت های سازمانی این فرقه بوده و هرگز در جایگاه واقعی خود برای رهبران خودخوانده مجاهدین ارزش نداشته است. چرا  که خانه و خانواده مرکز آرامش و صمیمیت و محبت است که این با ایدئولوژی «مجاهدین» تضاد ماهوی دارد.

برخوردهای دوگانه با موضوع خانواده نیز یکی از تناقضات رفتاری این گروه و حاصل ایدئولوژی دو سر مجاهدین بحساب می آید که صرفا در راستای اهداف ضد مردمی این فرقه معنا و مفهوم پیدا می کند.  که در مطلب زیر به اینگونه رفتار مجاهدین  اشاره می کنیم.

در ۲۰ بهمن ماه در بازار امام رضای مشهد در یک خرابکاری شعارهای هجارشکن و قسمتی از سخنرانی مسعود رجوی در قسمتی از بلند گوهای بازار پخش شد.

این کار نه تنها هیچ دست آوردی برای فرقه رجوی نداشت بلکه موجب ناراحتی مردم و اهالی بازار از این اتفاق نیز شد. و مردم برخلاف انتظار فرقه رجوی به این «ویس – voice»  هیچ واکنشی نشان ندادند.

فیلمی هم که توسط عامل فریب خورده «مجاهدین» از این اتفاق فیلم گرفته بود تنها توانست برای مدت کوتاهی در شوی تبلیغاتی فرقه رجوی در سایت ها و شبکه های اجتماعی جعلی این گروه دیده شود.

باید گفت این نوع حرکات ایذایی هم ورشکستگی سیاسی و هم زوال پایگاه اجتماعی این گروه تروریستی و فرقه ای را نشان می دهد. که تا کجا قاقیه را باخته اند که مجبورند با چنین حرکات مضحکی به اعضای نگوبخت و گرفتار در اردوگاه این گروه در آلبانی روحیه بدهند.

البته قضیه به همین جا ختم نشد. بلاخره بعد از چند روز در تاریخ  1 اسفند ماه نیروهای امنیتی کشورمان موفق شدند شخص خاطی را دستگیر کنند. بعد از دستگیری هم مشخص شد این فرد جزو خانواده  یکی از کشته شدگان مجاهدین در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» بود که با پشتیبانی نیروهای صدام به خاک کشورمان صورت گرفت.

تا اینجای کار فرقه رجوی دوبار خانواده ای را فریب داده و باعث تغییر مسیر زندگی آنها شد.  بار اول یک عضو نگونبخت این خانواده را وادار کرد به خیانت به مردم اش کرد تا با همراهی نیروهای عراقی در تجاوز به کشورمان در سال ۱۳۶۷ کشته شود. دیگر اینکه نگون بخت دیگری از همین خانواده را با فریب وادار به یک حرکت مضحک در بازار امام رضای مشهد کرد که او هم دستگیر شد.

اما موضوع از آنجایی جالب تر می شود که  این فرقه با وقاحت تمام در اولین واکنش خود نسبت به دستگیری آن فرد از ارگان های حقوق بشری درخواست کرده که با توجه به این که فرد دستگیر شده از خانوده های مجاهدین هست از دولت ایران بخواهند که اجازه ملاقات با آنها را بدهند!

برخورد دوگانه و مضحک مجاهدین با این موضوع این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که چگونه است این فرد جزو خانواده مجاهدین محسوب می شود ولی خانواده های اعضای گرفتار در درون فرقه رجوی در کشور آلبانی که سالهاست بدنبال نه حتی ملاقات بلکه فقط یک تماس تلفنی با عضو گرفتارشان در این فرقه هستند، خانواده مجاهدین محسوب نمی شوند؟!

البته از نظر مجاهدین خانواده کاربرد دوگانه دارد و براساس منافع رهبران این فرقه هم می توانند مزدور تلقی شوند و هم خانواده مجاهدین.

در فضای مجازی هم تا می تواند فعالیت خانواده ها را کم اهمیت جلوه می دهد تا مانع از رسیدن صدای آنها به گوش اعضای داخلی سازمان شود.

حال این سوال پیش می آید؛ آیا می شود باور کرد یک نفر از اعضای خانواده شخصی که ۳۳ سال پیش به خاطر اشتباهات مسعود رجوی کشته شده برای این گروه تروریستی اینقدر مهم تلقی شود؟

فرقه رجوی انتظار داشت بعد از هک صدا و سیما هم تحولات عظیمی در جامعه ایران رخ بدهد اما غافل از اینکه مردم حتی آنها را به یاد هم نمی آورند تا چه رسد که طرفدار آنها باشد.

وقتی که با هک صدا و سیما به نتیجه نرسیدند به سراغ پخش صدایشان در میان مردم رفتند اینبار حتی از وضعیت موجود هم فیلم گرفتند اما آنچه در این فیلم مشخص است بی تفاوتی مردم به صدای گوش خراش رجوی بود.

آنها امروزه در تبلیغات شان دم از حقوق بشر، خانواده و مشکلات مردم می زنند. اما اگر آنها مردمی بودند هرگز  مردم بی گناه کوچه و بازار را نمی کشتند، و به  ارتش صدام نمی پیوستند.  

پخش صدای سران فرقه رجوی در تلویزیون و یا بازار و یا شبکه های اجتماعی هم دردی را از آنها دوا نمی کند.

چرا که مردم ایران بخوبی سره از ناسره را تشخیص می دهند. و هرگز شکسته شدن مرز سرخ وطن فروشی و وطن پرستی را از هیچ گروه سیاسی نمی پذیرد چه رسد به گروهی تروریستی مجاهدین که ۱۷۰۰۰ ترور در داخل کشور، سربه نیست کردن اعضای خود به اشکال گوناگون، دست داشتن در ترور دانشمندان هسته یی کشورمان و جاسوسی به سرویس های اطلاعاتی بیگانه در سطح جهان را در پرونده خود دارند.

یادآوری این نکته هم به مجاهدین هم خالی از لطف نیست. اسفند ماه ۱۳۹۹ بود که مریم رجوی با تبلیغات فراوان  سال ۱۴۰۰ را «سال تعیین کننده»  نام گذاری کرده و چه خواب هایی که برای مجاهدین ندیده بود.

اکنون در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ هستیم. آنها نه تنها هیچ غلطی نکردند بلکه گذشت زمان بیش از پییش  ماهیت فرقه ای و تروریستی این گروه بر مردم ایران عیان کرد.

بدین ترتیب رهبران فاسد و بدنام مجاهدین یکسال دیگر هم  پیرتر شدند. و تا این لحظه ۹ نفرشان هم در قبرستان مانز آلبانی چهره در خاک کشید.

حال همچنان منتظر نامگذاری برای سال جدید از سوی روباه پیر مجاهدین هستیم تا ببینیم تا کجا می خواهد در وادی فریب و دورغ پیش رفته و سوژه جدیدی برای طنز های تلخ این گروه را فراهم کند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو