عزم جمهوری اسلامی ایران در تعقیب و به کیفر رساندن جنایتکارانی همچون فرقه تروریستی مجاهدین بخوبی نشان می دهد که هیچ جنایتی در حق مردم ایران بی کیفر نخواهد نماند. بنابراین این اقدام می تواند بار دیگر امید را بیش از پیش در قلب و روح بازماندگان کسانی که طی 4 دهه گذشته به دست این جانیان به شهادت رسیده اند زنده کرده و عدالتی که دهه هاست به انتظار آن نشسته اند را محقق کند.

از روزی که قوه قضائیه ایران آگهی صادر کرده و از مجاهدین خواسته تا وکیل خود را به دادگاه کیفری یک تهران معرفی کنند، علیرغم قمپز در کردن های فراوان رهبران مجاهدین، آنان همچنان در ترس و وحشت دائمی از استراد و محاکمه در ایران بسر می برند.

روز ۲۴ مرداد رئیس دستگاه قضایی ایران در گفت‌وگویی با شبکه لبنانی المیادین، با تأکید بر اینکه فرقه تروریستی مجاهدین تحت تعقیب قرار می‌گیرند بر عزم جمهوری اسلامی برای محاکمه آنان تاکید کرد.

وی افزود: «این‌ها انسان‌های زیادی را، هزاران نفر را شهید کردند، شکنجه دادند، معلول کردند، مجروح کردند، خانواده این‌ها شاکی هستند؛ نه فقط نظام جمهوری اسلامی علیه این خائنان که در زمان جنگ و غیر جنگ به کشورشان به امنیت شان خیانت کردند، بلکه بسیاری از اولیای دم شاکی هستند … حتما باید اینها محاکمه بشوند و جمهوری اسلامی حتی برای این‌ها می‌خواهد یک دادگاه عادلانه تشکیل بدهد … کشورهای غربی متاسفانه حتی اگر پایبند باشند به همان چیزهایی که خودشان تصویب کردند، باید اینها را تحویل بدهند و اینها به سزای اعمالشان برسند.»

در همین رابطه رهبران فرقه تروریستی مجاهدین که همچنان در خانه غرور بسر می برند و سرگشته در سراب خویشند، در یک اقدام ابلحانه ضمن نشان دادن ترس و وحشت خود از استراد و محاکمه سعی کردند با مقابله به مثل کردن و فراخوان دادن به ‌«تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمهٔ مسئولان جمهوری اسلامی ایران»! صورت مسئله را پاک و خود و  اعضای جنایتکارشان را از مجازات محتوم در خصوص ترورها و جنایاتی که در چند دهه گذشته در حق مردم ایران مرتکب شده اند برهانند.

باید گفت رهبران مجاهدین همچون ترسویی می مانند که در تاریکی به سوت زدن مشغولند. آنان مدام تلاش می کنند با فحش و ناسزاگویی و لمپنیسم افزار گسیخته شان از یک سو و بکارگیری مزدبگیران سیاسی خود در کشورهای اروپایی  از سوی دیگر ، از محاکمه محتوم توسط مردم ایران قسر در بروند.

نامه پراکنی های مستمر این فرقه به مقامات بین المللی و اتحادیه اروپا تحت عناوین جعلی، و خودساخته بخوبی  ترس و وحشت فزاینده رهبران مجاهدین از استرداد و محاکمه در ایران را نشان می دهد.

بدیهی است محاکمه شاه مهره های تروریسم ، جنایت، خیانت و وطن فروشی یک اتفاق تاریخی بی نظیر در تاریخ معاصر ایران خواهد بود.

نتیجه اینکه عزم جمهوری اسلامی ایران در تعقیب و به کیفر رساندن جنایاتکارانی همچون فرقه تروریستی مجاهدین بخوبی نشان می دهد که هیچ جنایتی در حق مردم ایران بی کیفر نخواهد نماند. بنابراین این اقدام می تواند بار دیگر  امید را بیش از پیش در قلب و روح بازماندگان کسانی که طی ۴ دهه گذشته به دست این جانیان به شهادت رسیده اند زنده کرده  و عدالتی که دهه هاست به انتظار آن نشسته اند را محقق کند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو