رسانه های ایران: به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، بخشی از اطلاعات سرورهای مجاهدین به ایران منتقل شده و کارشناسان در حال بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند.

به گزارش رسانه های ایران، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتی از بازیابی اطلاعات متعلق به مجاهدین خبر داد و نوشت: بخشی از هاردها و کیس‌ها [به ایران] رسید.

در حمله چند روز قبل پلیس آلبانی به مقر منافقین در تیرانا موسوم به اشرف ۳، یگان ضد تروریسم پلیس این کشور وارد محل یگان سایبری منافقین شده و تمامی تجهیزات ازجمله کامپیوترها، هاردها و سرورهای متعلق به آنها را با خود برد.

بنا بر گفته یک منبع آگاه، اطلاعات مهمی از این فرقه  ازجمله داده های مربوط به مرتبطین مجاهدین در داخل ایران در این سرورها قرار دارد.

این در حالیست که فرقه تروریستی مجاهدین طی سالهای گذشته با دور شدن از مرز ایران، حضور در فضای مجازی، عضوگیری از این طریق و ترغیب افراد به انجام اقدامات تروریستی را در اولویت کاری خود قرار داده و برای همین با کمک کشورهای حامی خود، پیشرفته ترین سرورها را در اختیار داشته است.

به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، هم اکنون کارشناسان در حال بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند.