هم اکنون جنگ شناختی در ظرف شبکه های اجتماعی توسط سرویس های اطلاعاتی غربی بویژه آمریکا و اسرائیل و برخی از شرکای منطقه یی آنان مثل عربستان سعودی که فرقه فاسد و بدنام مجاهدین بخشی از عوامل میدانی آن را تشکیل می دهند، پیش برده می شود.

اکنون ۱۷ سال از خلع سلاح فرقه رجوی در خاک عراق می گذرد. بدین ترتیب این فرقه بعد از شکست نظامی و اخراج از عراق به کشور آلبانی، صرفا در کادر عملیات روانی و جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی غربی کاربرد دارد.

جنگ شناختی (Cognitive warfare) به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتارها از طریق مدیریت_ادراک و برداشت است. این نوع جنگ شکل تکامل یافته تر، پیشرفته‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر از جنگ روانی است که مبتنی بر جامعه شبکه‌ای (با زیرساخت رسانه‌های نوین) بوده و با مدیریت ادراک و برداشت انجام می‌گیرد.

هدف اصلی در هر جنگی شکست و از میدان به در کردن رقیب هست، اما هدف در جنگ شناختی، شیوه‌های متفاوت‌تری نسبت به همه جنگ‌ها دارد؛ شیوه‌هایی که در نوع خود نشان از پیچیدگی این نوع جنگ دارد. شیوه‌هایی مانند: اعتمادزدایی، اعتبار زدایی، مشروعیت زدایی، قداست ‌زدایی، ناامیدسازی و ناکارآمدنمایی یک کشور و جامعه را به افراد آن جامعه تلقین می‌کند و در واقع مردم جامعه که اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی یک کشور هستند را به‌ راحتی نسبت به جامعه و کشور بدبین می‌کنند و امید به آینده را در آن‌ها از بین می‌برند.

بهترین راه برای مقابله با جنگ شناختی ، ارتقای آگاهی و سطح سواد رسانه‌ای در جامعه و افزایش هوشیاری عمومی نسبت به شیوه ها و روش های جذب و پوشش های مورد استفاده  دشمن از یک سو و آشنایی با سوابق ننگین گروههای تروریستی از جمله گروه فاسد و بدنام مجاهدین از سوی دیگر است.

هم اکنون این جنگ در ظرف شبکه های اجتماعی توسط سرویس های اطلاعاتی غربی بویژه آمریکا و اسرائیل و برخی از شرکای منطقه یی آنان مثل عربستان سعودی که فرقه فاسد و بدنام مجاهدین بخشی از عوامل میدانی آن را تشکیل می دهند، پیش برده می شود.

اکنون ۱۷ سال از خلع سلاح فرقه رجوی در خاک عراق می گذرد. بدین ترتیب این فرقه بعد از شکست نظامی و اخراج از عراق به کشور آلبانی، صرفا در کادر عملیات روانی و جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی غربی کاربرد دارد.

امروزه فرقه رجوی از بستر فضای مجازی و مشخصاً شبکه‌های اجتماعی به عنوان پر مخاطب‌ترین رسانه‌های مورد علاقه نسل جوان و نوجوان برای دستیابی به اهداف ضد ایرانی خود استفاده می کنند.

تحریک برای اقدامات اعتراضی، فریب برای به کارگیری آنان در فعالیت‌های میدانی، شبهه افکنی و . . . بر پایه همین بستر طراحی و در همین محیط نیز اجرا می‌شوند.

آنان در حالی که هزاران کیلومتر دورتر در کشور‌های اروپایی پشت رایانه‌های خود نشسته‌اند، با فعالیت هدفمند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سعی در به دام انداختن مخاطبین، از طریق شبکه‌های اجتماعی در درون ایران را دارند.

سابقه سیاه و مملو از جنایت و وطن فروشی فرقه فاسد و بدنام مجاهدین سبب می‌شود همواره در ارتباط‌گیری‌های خود با داخل کشور به منظور فریب و به‌کار گیری افراد، در مرحله اول از هویت‌های جعلی و پوشش‌هایی غیر از فرقه استفاده کنند.

شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به خوبی در اختیار عوامل و سرپل‌های این گروه قرار می‌دهد تا با پنهان‌سازی هویت خود به ارتباط‌گیری با افراد مختلف بپردازند.

بررسی رفتار سرپل‌های فرقه رجوی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عموم محتوا‌های تولید شده و روش‌های تحریک هیجان و جذب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نسل جوان و نوجوان را تحت تأثیر قرار دهند

شبکه‌های اجتماعی به دلیل امکان استفاده از هویت‌های غیر واقعی و ساختگی، درواقع بستر مناسبی برای فریب محسوب می‌شوند، حال اگر مخاطب این عملیات فریب، افرادی با سن و سال پایین و ناآگاه نسبت به آسیب‌های موجود در این فضا باشند نیز کمک قابل توجهی به عوامل دشمن می‌شود تا راحت‌تر به جذب و هدایت سوژه‌های خود بپردازند.

عوامل تشکیلاتی فرقه رجوی با به‌کارگیری پوشش‌های متنوع و ظاهراً قانونی مانند خبرنگار، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و حقوق کودکان و امثالهم با سوژه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌شوند. این افراد به بهانه فعالیت برای مقابله با یک ناهنجاری اجتماعی یا کمک به قشری خاص اعتماد سوژه‌های خود را جلب کرده و آن‌ها را برای همکاری مجاب می‌کنند.

بنابراین  امروزه شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی با همه فرصت‌های مطلوب اقتصادی، ارتباط‌گیری برای فعالیت‌های مثبت اجتماعی، خبررسانی و روشنگری، کاهش بسیاری از رفت و آمد‌های شهری با به کارگیری صحیح از این تکنولوژی و . . .  بستری برای سوءاستفاده دشمن را نیز فراهم کرده است که باید متناسب با رشد این پدیده، در مورد آسیب‌های آن نیز  اطلاع رسانی شود.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو