رجوی هنوز هم رمال و فریب کار است. پیام اخیر او پر از تناقض و سفسطه، و بازی با کلمات است، رهبری خودخوانده و تمامیت خواه و مردکی فاسد و تبهکار ، که فعلا از جمهوری دموکراتیک اسلامی به جمهوری دموکراتیک و انقلاب دموکراتیک سُر خورده، اما هنوز تشکیلات این فرقه به سبک دوران برده داری با ساختارهای فرقه یی اداره می شود!؟

رجوی چنان از تجمع جمعی از دیگر اوباش وطن فروش در برخی از کشورهای غربی و اروپایی در روز شنبه به خشم آمده  که او را مجبور به صدور یک اطلاعیه انتقام جویانه کرد.

جنگ رجوی با پهلوی ها و دیگر اوباش وطن فروش خارجه نشین یک جنگ داخلی در جبهه ضد انقلاب است. چرا که مردم ایران دهه هاست همه آنها را مثل تفاله بیرون ریخته اند. گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ، در ۲۲ بهمن امسال در خیابانهای بیش از ۱۴۰۰ شهر ایران نیز موید این ادعاست.

بنابراین جنگی که امروز بین کفتارها شاهد آن هستیم هیچ ربطی به مردم ایران ندارد و صرفا خودنمایی در مقابل سرویس های اطلاعاتی غربی برای سهم خواهی بیشتر از پول های کثیف  است.

باید گفت دعوای امروز مجاهدین با سلطنت طلبان و دیگر وحوش اپوزیسیون نمای خارجه نشین، و تلاش برای ترسیم یک مرزبندی و سواستفاده از کلمه خلق و یا مردم،  یک جنگ زرگری است. چرا که آنها بیش از تفاوت هایشان دارای اشتراکات فراوانی هستند. که مهترین آن هم وطن فروشی و مزدوری به بیگانگان و کشتار مردم ایران است.

به همین دلیل رجوی به عمد می خواهد «مرزبندی با دیکتاتوری» که منظورش سلطنت است را برجسته کند تا اصلی ترین و مهمترین صف بندی سیاسی ایران امروز ، که همانا مرز بین وطن پرستی و وطن فروشی است ، فراموش شود. بنابراین با این صف بندی است که همه این وحوش در یک جوال قرار می گیرند.

وضعیت مجاهدین و دیگر وطن فروشان آواره در خارج، آئینه عبرت و ماندگار در تاریخ معاصر ایران است، تا نشان داده شود کسانی که طی چند دهه گذشته از بغداد تا آلبانی به وطن فروشی و کشتار مردم ایران مشغول بودند هرگز جایی در خاک پاک ایران ندارند.

رجوی هنوز هم عوام فریبی می کند و دست از فریبکاری و نیرنگ برنداشته است. پیام «اتوبوس مجانی» اخیر وی نیز بر علیه مخالفانش حاکی از درد غذاب آور تنهایی و نفرت عمومی از این فرقه است.

اگر تجمع مخالفان رجوی در برخی از کشورهای اروپایی با  «اتوبوس مجانی» صورت گرفته است ، پس نمایشات مجاهدین با غذا و هتل و گردش مجانی آنهم از آوارگان رنگین پوست در ویلپنت های این فرقه را چه باید نامید؟

رجوی هنوز هم رمال و فریب کار است. پیام اخیر او پر از تناقض و سفسطه، و بازی با کلمات است، رهبری خودخوانده و تمامیت خواه و مردکی  فاسد و تبهکار ، که فعلا از جمهوری دموکراتیک اسلامی به جمهوری دموکراتیک و  انقلاب دموکراتیک  سُر خورده، اما هنوز تشکیلات این فرقه به سبک دوران برده داری با ساختارهای فرقه یی  اداره می شود!؟

نتیجه اینکه تنها هنر رجوی توجیه مزدوری و وطن فروشی و جنایت و تروریسم بر علیه مردم ایران است. بنحویکه حتی سایر اوباش وطن فروش هم رغبت نزدیکی به آنها را ندارند.

مجاهدین، سلطنت طلبان و دیگر وحوش اپوزیسیون نما بازندگان تاریخی در جدال با مردم ایران هستند. پیام مردم ایران در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ، به بقایای شاه مدفون و گروه افراطی و فرقه تروریستی مجاهدین واضح و روشن بود. گورتان را گم کنید.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو