عجله مریم رجوی برای شروع جنگ قابل فهم است. چرا که او بخوبی می داند ادامه عمر ننگین سیاسی مجاهدین در خارج از مرزهای کشورمان، تنها به شکاف تضاد های آمریکا با ایران بستگی دارد. و نهایتا با بهم آمدن این شکاف در قالب هرگونه مصالحه سیاسی در آینده، عمر خیانت بار آنان نیز بطور تاریخی پایان خواهد یافت.

اگر نگاهی گذرا به فعالیت هفته های اخیر مجاهدین بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد، محور اصلی عملیات جنگ روانی رهبران این گروه، همسویی و کوبیدن هر بیشتر بر طبل جنگ طلبی آمریکا بر علیه مردم ایران است.
کسادی بازار ِ جعل و دورغ، تحریک و بحران سازی در جبهه داخلی، از یک سو، و نیاز مبرم جنگ طلبان آمریکایی به تبلیغات رسانه ای مزدوران ایرانی خود از سوی دیگر، مجاهدین را برآن داشته تا با تمام قوا در خط مقدم جبهه مزدوری و وطن فروشی بر علیه مردم ایران قرار بگیرند.
اکنون مدتهاست که مریم رجوی، از هر فرصت پیش آمده چه در قالب سخنرانی، چه به شکل پیام های ویدئویی و یا اطلاعیه، جنگ را تبلیغ و مخالفان آنرا به باد انتقاد می گیرد.
اما آن روی سکه ی هیاهوی تبلیغاتی این گروه، که تنها از مغزهای کله گنجشکی رهبران مجاهدین نشات می گیرد، صدای آه و فغان و ناله های دردناکی است که از تنگنای تاریخی مجاهدین و حنجره لرزان مریم رجوی به گوش می رسد. بنحویکه مجاهدین با صدور اطلاعیه ای در تاریخ ۲۸ خرداد ۹۸ و با اشاره تلویحی به جداشدگان از این گروه تحت عنوان «جاروی شغالان یک وظیفه ملی و میهنی است»، از کشورهای اروپایی خواست تا به اقدامات موثر منتقدین ایرانی آنان پاسخ دهد.
البته کار به همین جا ختم نشد. چرا که موضوع آنقدر برای رهبران مجاهدین حائز اهمیت بود که بخشی از صحبت های مریم رجوی در پیام ویدئویی ۳۱ تیر ماه ۹۸ وی را نیز به خود اختصاص دهد.  و از اینکه مجاهدین همچنان بعنوان یک «فرقه، سکت، عوامل استکبار جهانی و گروه تروریستی» در سطح جهان و ایران شناخته می شوند، فریاد برآورد.
« . . (بما می گویند) . . . عوامل استکبار جهانی هستید، سکت و فرقه هستید و در داخل ایران جایگاه و پایگاه ندارید . . . حالا اگر دولت آمریکا با (ایران) مماشات نکند، جنگ ‌طلب است. اگر مانع رسیدن این رژیم به بمب اتمی‌ شود، جنگ‌طلب است. . . ».
انتقاد از مخالفان جنگ آمریکا بر علیه مردم ایران و شمردن دلایل متعدد، و اینکه جمهوری اسلامی ایران است که جنگ طلب است و نه آمریکا؟؟!! ، وجه دیگری از فعالیت های تبلیغاتی مجاهدین در راستای اهداف آمریکایی را به نمایش میگذارد.
مریم رجوی تلاش می کند ضمن موجه و قانونی جلوه دادن فعالیت ها و اقدامات جنگ طلبانه آمریکا بر علیه مردم ایران که بشدت در سطح بین المللی پس زده می شود، مخالفان آنرا نیز مورد انتقاد قرار دهد و تا آنجا پیش می رود تا با طرح این سوال که: «صورت مسأله واقعی در سیاست آمریکا و اروپا در برابر بر ایران چیست؟ استمالت یا قاطعیت؟» از آمریکا و اروپا، از اینکه تاکنون جنگ را بر علیه ایران شروع نکرده اند انتقاد کند.
البته مریم رجوی به این نیز بسنده نمی کند. وی در سخنرانی خود در تاریخ ۸ تیر ماه ۹۸ در خانه سالمندان این گروه در آلبانی نیز این سوال را مطرح می کند: «چه کسی جنگ‌طلب است؟». سپس تلاش می کند با تکرار اتهامات آمریکا و هم پیمانان منطقه یی اش، ایران را همچنان بعنوان کشوری جنگ طلب معرفی کند.
بدین ترتیب باید گفت؛ ترس از مصالحه بین ایران و آمریکا که گروه تروریستی مجاهدین اولین بازنده آن خواهد بود، چنان بر روح و جان مریم رجوی مستولی است که وی در برخوردی هستریک، به کشورهای اروپایی و حتی به خانم موگرینی با طرح این سوال که «چرا دولتهای اروپایی ساکتند؟» حمله کرده و آنان را مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهد.
نتیجه اینکه؛ عجله مریم رجوی برای شروع جنگ قابل فهم است. چرا که او بخوبی می داند ادامه عمر ننگین سیاسی مجاهدین در خارج از مرزهای کشورمان، تنها به شکاف تضاد های آمریکا با ایران بستگی دارد. و نهایتا با بهم آمدن این شکاف در قالب هرگونه مصالحه سیاسی در آینده، عمر خیانت بار آنان نیز بطور تاریخی پایان خواهد یافت.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو