علیرغم درخواست های مکرر آقای ارمکان ، مجاهدین مانع از بازگشت وی به ایران شدند و نهایتا هم بعد از سقوط صدام حسین و اخراج مجاهدین از این کشور او را به همراه خود به کشور آلبانی بردند.

آقای قادر ارمکان زاده مهاباد، مردی که توانست پس از ۳۵ سال اسارت و دوری از خانواده اش در تیر ماه سال ۱۳۹۸ از اردوگاه مجاهدین در آلبانی فرار، و خود را در ایران به خانواه اش برساند،  در صف تجمع خانواده های اعضای گرفتار در فرقه تروریستی مجاهدین در مقابل سفارت ترکیه (بعنوان حافظ منافع ایران در آلبانی ) حضور یافت.

ایشان تلاش کرد با حضور خود در کنار سایر خانواده های دردمند،  فریاد های حق طلبانه خود از ظلم و جنایت فرقه رجوی  را به گوش دولت مردان آلبانی و سایر مدعیان حقوق بشر در سرتاسر جهان برساند.

توضیح اینکه آقای قادر ارمکان در سال ۱۳۶۳ که برای دادوستد به منطقه مرزی عراق رفته بود توسط مامورین عراقی در منطقه مرزی دستگیر و به زندان منتقل می شود.  آقای قادر ارمکان طی مدت اسارتش در زندانهای عراق بارها توسط مامورین عراقی مورد آزار و شکنجه قرار گرفت، بنحویکه دو پایش شکست و مدتها در بیمارستان بستری بود.

آقای ارمکان علیرغم اینکه نامش در لیست صلیب سرخ جهانی بعنوان اسیر ثبت بود توسط «مخابرات» (اطلاعات عراق) به مجاهدین تحویل داده شد.  مجاهدین نیز وی  را در راستای  اهداف وطن فروشانه شان به قرارگاه اشرف انتقال دادند. تا اسارت دیگری اینبار از خائنین به وطن را تجربه کند.

علیرغم درخواست های مکرر آقای ارمکان ، مجاهدین مانع از بازگشت وی به ایران شدند و نهایتا هم بعد از سقوط صدام حسین  و اخراج مجاهدین از این کشور او را به همراه خود به کشور آلبانی بردند.

آقای ارمکان می گوید:  پس از انتقال اعضای مجاهدین از عراق به آلبانی یکبار موفق به فرار شدم که متاسفانه توسط مامورین آلبانی دستگیر و تحت فشارهای سران فرقه به زندان منتقل شدم.  پس از مدتی از زندان آزاد شدم ولی همچنان بلاتکلیف و تحت نظارت گشتاپوهای رجوی در آلبانی بودم.

تا اینکه در بار دوم موفق به فرار از اردوگاه جهنمی فرقه رجوی در آلبانی شده و خودم را به ایران و نزد خانواده ام رساندم.

ایشان ابراز امیدواری کردند که بقیه اعضای گرفتار در فرقه رجوی هم بتوانند هرچه زودتر از چنگال فرقه رجوی در کشور آلبانی آزاد شده و زندگی جدیدی را در کنار خانواده هایشان برای خود شروع کنند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو