عبدالرحمان گورکی اهل بوکان و متولد سال 1339 است.. عبدالرحمان در سال 1362 از کشور خارج و در خاک عراق به این گروه پیوست. بدین ترتیب سرنوشت وی نیز همانند سایر جوانانی که هیچ شناختی از مناسبات فرقه ای این گروه نداشتند در مسیر دیگری رقم خورد. رجوی از این جوانان در راستای اهداف ضد ایرانی و در خدمت صدام حسین سواستفاده های فراوانی نمود و از بازگشت آنان به نزد خانواده هایشان جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار سایت راه نو، روز گذشته آقای عبدالله صفابخش (گورکی) در دفتر نمایندگی انجمن نجات آسیب‌دیدگان از خشونت استان آذربایجان غربی حضور یافت و با مدیر عامل این استان به گفتگو نشست.

در این گفتگو آقای عبدالله صفابخش (گورکی) از وضعیت برادرش که در اردوگاه مجاهدین در آلبانی همپای سایر اعضای دربند این فرقه در حصارهای فیزیکی و ذهنی فرقه رجوی نگهداری می شود، ابراز نگرانی کرد.

وی گفت؛ طی سالیان گذشته بارها و بارها از طریق ارگانهای بین المللی، صلیب سرخ جهانی و ارسال نامه و ایمیل به دولت مردان آلبانی، همچنین بهره گیری از فضای مجازی برای دیدار و اطلاع از وضعیت برادرم اقدام کردیم ولی متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم و سران مجاهدین اجازه هیچگونه دیدار و تماسی را ندادند.

آقای عبدالله صفابخش (گورکی) ادامه داد؛ من و خانواده ام در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ فراخوان طومار اینترنتی جهت ارسال به آقای «ادی راما» نخست وزیر آلبانی با هدف دریافت پاسخ مثبت برای دیدار با عزیزانمان را که به ۱۱۰۰۰ امضاء رسیده بود را امضا کردیم ولی پاسخ رهبران مجاهدین چیزی جز توهین و تروریست خواندن خانواده ها نبود!

اما اقدامات ضدانسانی رهبران مجاهدین هرگز مانع از تلاش ما برای ایجاد ارتباط و دیدار حضوری با برادرم نخواهد شد و ما همچنان به تلاش هایمان ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل نمایندگی استان نیز ضمن تشگر از حضور آقای عبدالله صفابخش در دفتر انجمن و حسن اعتماد  ایشان گفتند؛ این همه اقدامات ضد انسانی و ضد بشری حتی در حق اعضای خود که سال های سال در راستای اهداف ضد ایرانی رهبران مجاهدین بکار گرفته شد صرفا از ماهیت بغایت ارتجاعی، فرقه ای  و خشونت آمیز ایدئولوژیکی این فرقه نشات می گیرد، و هیچگونه استحاله ای در رابطه اندیشه های این گروه متصور نیست. ضمن اینکه؛ ترور و آدم کشی، پیوستن به ارتش صدام ، وطن فروشی و در خدمت سرویس های اطلاعاتی دشمنان مردم ایران بودن مزید بر علت بوده و هیچگونه راه بازگشتی را برای این فرقه باقی نگذاشته است.

از سوی دیگر مقاومت و عزم و اراده کسانی که خواهان جدایی از این فرقه هستند نیز بشدت رهبران مجاهدین را سراسیمه کرده بنحویکه براساس اخبار موثق دریافتی تعداد زیادی از اعضاء و منتقدین این فرقه در حال حاضر خواهان خروج از مجاهدین هستند.

تشکیل انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی، «آسیلا» نیز امید زیادی را در دل خانواده های دردمند ایجاد کرده و تبدیل به نقطه امیدی برای کسانی شده که قصد جدایی از مجاهدین را دارند. بنحویکه این انجمن هر روزی که می گذرد بیش از گذشته قوی تر و قوی تر شده و تاکنون هم توانسته در پیوند با مردم آلبانی به حیات افتخار آمیز خود ادامه داده و مناسبات بغایت فرقه ای مجاهدین را افشاگری کند.

در پایان این دیدار آقای عبدالله صفابخش (گورکی) در یک پیام ویدئویی خطاب به برادرش عبدالرحمان گورکی خواستار دیدار و بازگشت وی به آغوش خانواده اش شد.

یادآوری اینکه؛ عبدالرحمان گورکی اهل بوکان و متولد سال ۱۳۳۹ است. «مجاهدین» با سواستفاده از اعتقادات مذهبی عبدالرحمان او را جذب سازمان کردند. عبدالرحمان در سال ۱۳۶۲ از کشور خارج و در خاک عراق به این گروه پیوست.

بدین ترتیب سرنوشت وی نیز همانند سایر جوانانی که هیچ شناختی از مناسبات فرقه ای این گروه نداشتند در مسیر دیگری رقم خورد. رجوی از این جوانان در راستای اهداف ضد ایرانی و در خدمت صدام حسین سواستفاده های فراوانی نمود و از بازگشت آنان به نزد خانواده هایشان جلوگیری کرد.

پیام ویدئویی اقای عبدالله صفابخش (گورکی) برادر عبدالرحمان گورکی گرفتار در فرقه رجوی در آلبانی

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو