بیماری و ناراحتی قلبی خانم سلطان لطفی که ناشی از ، فراق و جدایی ایشان از فرزندش محمدعلی بوده سرانجام موجب مرگ ناگهانی ایشان گردید. متعاقبا پدرش حیدر جمالی نیز در اثر غم دوری و هجران فرزندش دار فانی را وداع گفت.

آقای مختارعلی جمالی از خانواده های دردمند ساکن در شهر ارومیه است که  در تجمع تیرماه انجمن نجات در مقابل سفارت ترکیه در تهران شرکت داشت. آقای مختارعلی جمالی که ۳۵ سال در انتظار دیدن برادش محمدعلی جمالی بسر می برد همراه با سایر خانواده ها، خواستار ملاقات با برادرش محمدعلی جمالی در زندان رجوی ساخته در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی شد.

گفتنی است محمدعلی جمالی سرباز لشگر ۷۷ خراسان بود که در تاریخ ۰۵/۰۱/۶۷ بدست عوامل مجاهدین که نیروهای عراقی را در منطقه فکه همراه می کردند به اسارت درآمد.

طی این مدت نامه های زیادی از سوی خانواده جمالی به مجامع بین المللی و صلیب سرخ جهانی نوشته شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی آنان در ارتباط با آزادی این فرد از چنگال فرقه رجوی و یا فراهم شدن شرایطی برای ملاقات ایشان با خانوده اش صورت نگرفته  است.

بیماری و ناراحتی قلبی خانم سلطان لطفی که ناشی از ، فراق و جدایی ایشان از فرزندش محمدعلی بوده سرانجام موجب مرگ ناگهانی ایشان گردید. متعاقبا پدرش حیدر جمالی نیز در اثر غم دوری و هجران فرزندش دار فانی را وداع گفت.

  • منبع خبر : سایت راه نو