نادر مهدی پناه: جای تاسف است که دولت آلبانی بعنوان مسئول مجاهدین در این کشور تاکنون به خواست مشروع و قانونی و بالاتر از همه حق انسانی خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در فرقه رجوی در کشور آلبانی ، پاسخ در خور و شایسته ای نداده است.

امروز صبح آقای نادر مهدی پناه عضو پیشین مجاهدین از شهر میاندوآب در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی حضور یافت و با مسئول انجمن به گفتگو نشست.

آقای مهدی پناه گفتند برای اعلام همدردی با خواست خانواده های دردمند اعضای گرفتار در فرقه رجوی در کشور آلبانی در اینجا حضور پیدا کرده است.

ایشان با تشکر از تلاش خستگی ناپذیر خانواده ها، به ویژه حضورشان در گردهمایی میاندوآب که داد رجوی را هم درآورد گفت: جای تاسف است که دولت آلبانی بعنوان مسئول مجاهدین در این کشور تاکنون به خواست مشروع و قانونی و بالاتر از همه حق  انسانی خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در فرقه رجوی در کشور آلبانی ، پاسخ در خور و شایسته ای نداده است.

ارسال طومار اینترنتی با بیش از ۱۱۲۵۰ امضا به نخست وزیر آلبانی توسط خانواده ها ، آشنایان دور و نزدیک آنان و حتی تمامی کسانی که صرفا بدلایل حقوق بشری خانواده ها را همراهی کردند تا آنان بتوانند عزیزان گرفتار در فرقه رجوی در این کشور را ببینند، یک حرکت ماندگار در مطالبه برحق آنان از دولت آلبانی محسوب می شود.

اما آنچه که در این میان نصیب خانواده ها شد انواع و اقسام توهین و فحاشی از سوی سران و مسئولین مجاهدین بر علیه پدران و مادران پیر و سالخورده و خواهران و برادران چشم انتظار آنان بود. صرفا به این دلیل که آنان خواهان فراهم شدن شرایط مناسب برای ایجاد تماس و دیدار با فرزندان گرفتارشان در این فرقه بوده و همچنان بر خواسته خود مصرند.

مسئول انجمن نجات استان نیز گفتند. در کنار همه اینها صحنه های زشت و مشمئز کننده دیگری نیز توسط سران مجاهدین آفریده شد.

سران بدنام مجاهدین با کشاندن برخی از اعضای خانواده های این استان به مصاحبه های تصویری و اجبار آنان به فحاشی و توهین به عزیزانشان، برگ دیگری از وقاحت و دریدگی این فرقه را به نمایش گذاشت.

مجاهدین تلاش کردند برای مشروعیت بخشی و قالب کردن یک گروه تروریستی و فرقه ای بعنوان تنها آلترناتیو برای حامیان خارجی شان  یک گردهمایی تبلیغاتی در ۲۷ تیر در اردوگاه این گروه در آلبانی برگزار کنند.

اما خیلی زود مردم ایران با هشتگی که نثار مریم رجوی کردند و ترند جهانی هم  شد پاسخ رفتارهای نفرت انگیز سران مجاهدین بر علیه خانواده ها و سالیان وطن فروشی و جنایت آنان را دادند.

در پایان این گفتگو آقای مهدی نادر پناه خاطرات تلخ خود از نحوه گرفتار شدنشان در تور عوامل عضو بگیر این فرقه در شهر سلیمانیه عراق و همچنین دوران سالهای اسارت در درون این گروه و فرار شجاعانه شان از پادگان اشرف در عراق، دست نوشته هایی را تقدیم مسئول انجمن نجات استان کردند.

تا خانواده ها با مطالعه آنها متوجه شوند که چقدر تهدید فرقه ها که در کمین نسل جوان کشورمان هستند جدی است، و  ناخواسته با دست خودشان زمینه ساز جذب آنان به گروههای فرقه ای از جمله فرقه بدنام رجوی که بزرگترین فرقه خطرناک ایرانی محسوب می شود نشوند.

مسئول انجمن نجات استان نیز از ایشان بدلیل احساس مسئولیت شان در قبال خانواده های دردمند و نسل جوان کشورمان تشکر و قدردانی کردند .

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو