اگر ایران امروز توانست آقای حمید نوری را آزاد کند مطمئنا فردا روز هم خواهد توانست سرکردگان مجاهدین تروریست و رهبران فاسد و بدنام آنان را به پای میز محاکمه در همین تهران بکشاند.

فرقه تروریستی مجاهدین دهه هاست با وطن فروشی و مزدوری به بیگانگان، توانسته است به حیات ننگین خود ادامه دهد.

رهبران بدنام و فاسد مجاهدین تنها راه برای رسیدن به حکومت در ایران را در خدمت بی چون و چرای سرویس های اطلاعاتی غربی و اسرائیلی بودن می دانند و فکر می کنند با خدمت به دشمنان مردم ایران،  آنها حتما مجاهدین را جایگزین مطلوب خود در ایران قلمداد خواهند کرد.  اما  هر باری که این فرقه از حامیان غربی شان رودست خورده اند بلافاصله رهبر مفقودالاثر شان به صحنه آمده تا با بکار بردن ضرب المثل «کس نخارد گشت من جز ناخن انگشت من » بر بی ارزشی این فرقه نزد حامیانشان سرپوش گذاشته و مجاهدین را مستقل نشان دهد!!!

اکنون هم در جریان آزادی آقای حمید نوری که با طرح و برنامه اسرائیل و همدستی پادوی میدانی آنان یعنی مجاهدین در کشور سوئد زندانی بوده بازهم رجوی به همین ترفند عوام فریبانه متوسل شده تا بازهم جایگاه واقعی خود در نزد دولت های غربی را پنهان کند.

برای درک بیشتر جایگاه مجاهدین در نزد دولت های غربی  نظر مخاطبان را به مقاله یی که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰  در سایت راه نو درج گردیده جلب می کنم.

نتیجه اینکه مجاهدین نه آلترناتیو هستند و نه اپوزیسیون . آنها همان تروریست هایی هستند که طی دهه های گذشته جدای از فعالیت های جاسوسی و وطن فروشی،  17 هزار نفر از مردم ایران را ترور کرده اند و اکنون هم در دادگاهی در تهران در حال محاکمه اند.

اگر ایران امروز توانست آقای حمید نوری را آزاد کند مطمئنا فردا روز هم خواهد توانست سرکردگان مجاهدین تروریست و رهبران فاسد و بدنام آنان را به پای میز محاکمه در همین تهران بکشاند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو