روز گذشته آقای ناصر واعظی برادر سرباز اسیر قاسم واعظی که هم اکنون در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی گرفتار است در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه حضور یافت و با مسئول دفتر نمایندگی انجمن نجات در این استان به گفتگو نشست.

روز گذشته آقای ناصر واعظی برادر سرباز اسیر قاسم واعظی که هم اکنون در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی گرفتار است در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه حضور یافت و  با مسئول دفتر نمایندگی  انجمن نجات در این استان به گفتگو نشست.

ایشان گفتند؛ تشکیل انجمن نجات آلبانی را از طریق رسانه های وابسته به انجمن نجات مطلع شدم. واضح است که تشکیل چنین انجمنی حاصل تلاش های جداشدگان از فرقه رجوی طی سالهای اخیر در این کشور است که اکنون به بار نشسته و مسلما جای تقدیر و تشکر دارد. بنابراین بنده هم از سوی خانواده واعظی و همچنین بعنوان برادر قاسم تشکیل انجمن نجات را به دست اندرکاران آن تبریک عرض می کنم. چرا که از این پس انجمن نجات آلبانی می تواند در کنار سایر دفاتر انجمن های نجات کشور صدای ما خانواده ها در کشور آلبانی بوده و آن را هم به گوش دولت مردان آلبانی، هم ارگانهای بین المللی و هم فرزندانمان در اردوگاه این فرقه برساند.

در پایان این گفتگو مسئول دفتر نمایندگی انجمن نجات در استان آذربایجان غربی نیز از حضور اقای ناصر واعظی در دفتر انجمن نجات تشکر کرد و گفت امیدواریم با کمک همدیگر خیلی زود شاهد تحولاتی در وضعیت این فرقه در کشور آلبانی باشیم و شرایطی فراهم شود که خانواده ها بتوانند بدون هرگونه محدودیت و فشاری بر اعضای گرفتار در اردوگاه بشدت قرنطینه شده فرقه رجوی با آنان ملاقات کنند.

  • منبع خبر : سایت راه نو