ترویج هم‌جنس‌گرایی راهبرد اصلی غربی‌ها برای از بین بردن بنیاد خانواده در ایران است. مجاهدین هم با انقلاب ایدئولوژیک دقیقا در راستای تحقق همین سیاست پیش می روند. البته آثار چنین حرکت ضد دینی و ضد اخلاقی در داخل تشکیلات مجاهدین یک فاجعه است که در راس هرم به ایجاد حرمسرا برای رهبر فرقه و در پائین به هم‌جنس گرایی و خود ارضایی مفرط ختم گردیده است. البته هنوز خیلی از ابعاد ضد انسانی آن برملا نشده است.

هم اکنون جامعه ما با چالش‌های جدیدی پیرامون عفاف روبروست. تلاش دشمن این است که  عفت را از جامعه ایران و زنان کشورمان به بهانه حجاب حذف کند تا بدین تریتب تمامی احکام مربوط به حوزه خانواده فرو بریزند.

اخیرا هم در پی اعمال مقررات بیشتر برای رعایت حجاب از سوی زنان در ایران، سازمان مجاهدین خلق شرایط برای پیشبرد عملیات روانی با موضوع حجاب را مناسب دید و شروع به اقداماتی در این رابطه در فضای مجازی کرد.

موضوع آنقدر بلحاظ عملیات روانی مورد استقبال فرقه رجوی قرار گرفته که حتی مریم رجوی هم به تعطیلی مغازه ها و بازار در اعتراض به آنچه که از سوی این فرقه «حجاب اجباری» خوانده می شود و «حجاب بی حجاب» فراخوان داده است!

البته رضا پهلوی هم بخاطر اینکه از بقیه عقب نیفتد در توئیتی با پیوستن به آنچه که آنرا «کارزار حجاب بی حجاب» خوانده از مردان خواسته است تا در کنار زنان برای آزادی پوشش در ایران مبارزه کنند!

باید گفت سازمان مجاهدین سالهاست مبارزه با نهاد خانواده را با الگوی «انقلاب ایدئولوژیک» از  داخل تشکیلات خود شروع کرده است. البته هدف غایی مجاهدین این است که بتواند آن را به سطح جامعه نیز گسترش دهد.  چرا که به اعتقاد رهبران این فرقه «خانواده مظهر استثمار است و باید از هم پاشیده شود».

امروزه سازمان مجاهدین که خلع سلاح با آنها تحمیل شده به همراه سایر طیف های ضد انقلاب و رسانه های معاند  با حضور گسترده در شبکه های اجتماعی مشغول پیش بردن پروژه های فرهنگی دشمنان مردم ایران در قالب «سند ۲۰۳۰ یونسکو» در جامعه ایرانی است.

البته خطاست اگر فعالیت های ضد ایرانی، ضد ملی و ضد زن این گروه را در شرایط کنونی مستقل از اهداف و سیاست های کلان دشمنان مردم ایران تحلیل و تفسیر کنیم.

متلاشی کردن خانواده با چاشنی «آزادی پوشش» راه به ترویج هم جنس گرایی می برد که از اهداف اصلی دشمنان در جامعه دینی ایران است. در این میان نیروهای سازمان یافته ای مثل؛ مجاهدین، سایر گروههای ضد انقلاب و رسانه های معاند پیش برنده اصلی خط دشمن در متن جامعه ایران محسوب می شوند.

ترویج بی‌عفتی هدف اصلی دشمن است. لذا باعث می‌شود که تعهد طرفین در ازدواج آسیب ببیند و وقتی این تعهد آسیب ببیند، نخسین صدمه‌ آن بی‌اهمیت شدن موضوع فرزندآوری و زادآوری در خانواده است. نقش «انقلاب ایدئولوژیک» مجاهدین هم دقیقا تحقق همین اهداف است.

ترویج هم‌جنس‌گرایی راهبرد اصلی غربی‌ها برای از بین بردن بنیاد خانواده در ایران است. مجاهدین هم با انقلاب ایدئولوژیک دقیقا در راستای تحقق همین سیاست پیش می روند.  البته آثار چنین حرکت ضد دینی و ضد اخلاقی در داخل تشکیلات مجاهدین یک فاجعه است که در راس هرم به ایجاد حرمسرا برای رهبر فرقه و در پائین به هم‌جنس گرایی و خود ارضایی مفرط ختم گردیده است. البته هنوز خیلی از ابعاد ضد انسانی آن برملا نشده است.

نتیجه اینکه تبلیغ بی حجابی و «حجاب بی حجاب» بعبارتی دقیق تر «بی حجابی اجباری» که هم اکنون توسط پادوهای میدانی غرب در ایران پیش برده می شود بحث یک فرد نیست بلکه سازمان یافتگی آن است که از اتاق های فکر سرویس های اطلاعاتی دشمن بیرون آمده و عملیات میدانی آن توسط سازمان مجاهدین و سایر گروهها و رسانه های معاند پیش برده می شود.

بنابراین «حجاب» سنگر اول است که در صورت فتح آن لاجرم گروهی مثل مجاهدین یک گام به متلاشی شدن خانواده که یکی از پایه های اصلی «انقلاب ایدئولوژیک» این فرقه به حساب می آید، نزدیک شده است.

اما در ورای همه بحث های فوق الذکر یک سوال مهم  وجود دارد و آن اینکه  چگونه می توان به تناقض مجاهدین خلق در مسئله رعایت حجاب در مورد خودشان پاسخ داد؟

گروهی که با وجود دوری از ضوابط شرعی در ازدواج‌های تشکیلاتی و فساد های اخلاقی رهبر این فرقه در قالب انقلاب ایدئولوژیک، حجاب می‌کنند، اما فراخوان بی‌حجابی می‌دهند؟!

باید پاسخ را در ایدئولوژی التقافی و فرقه ای این گروه جستجو کرد. یعنی داشتن حجاب و تشویش به بی حجابی و بی بندوباری دو روی ایدئولوژی فرقه مجاهدین محسوب می شود که ماهیت ارتجاعی داشته و هسته اصلی همان انقلاب ایدئولوژیک و طلاق های اجباری است.

بعبارتی بحث حجاب در تشکیلات مجاهدین سرپوشی  برای توجیه دینی تبدیل زنان تشکیلات به برده های جنسی در کادر حرمسرای رهبر فرقه و بستن زبان منتقدین است.

در پایین تشکیلات هم طلاق های اجباری یا همان ریاضت جنسی برای زن و مرد اصل خدشه ناپذیر است که نهایتا اعضاء به هم‌جنس گرایی و خودارضایی سوق داده می شوند. البته هدف غایی این فرآیند هم نابودی خانواده در جامعه ایرانی است. تا حاکمیت مطلقه رهبر فرقه در حاکمیت خیالی این فرقه بر مردم ایران بر هر دو جنس زن و مرد پدید آید.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو