اکنون بیش از 4 دهه از سال 1360 (آغاز ترورهای مجاهدین) و 25 سال از حمله مجاهدین به خاک کشورمان می گذرد. حجم جنایات مجاهدین در دهه شصت ، همچنین عملیات موسوم به "فروغ جاویدان" به حدی‌ست که گمان میکنی البغدادی سرکرده داعش صرفا یک کپی ضعیف از مریم و مسعود رجوی بوده است!!

رجوی «انیشتین» مجاهدین، سالها با این تحلیل که جمهوری اسلامی ایران روی دوپای «جنگ» و «سرکوب» راه می رود، و هر کدام از آنها را از دست بدهد «سرنگون» خواهد شد، را به خورد  اعضای سازمان می داد تا آنها کله پا نشوند.

اما قبول قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد در سال ۱۳۶۷ از سوی ایران و پایان جنگ ۸ ساله، تمامی محاسبات ، و حساب و کتاب رجوی را بر هم ریخت. بنحویکه این کوتوله مزدور سراسیمه سراغ صدام رفت پشت درب اتاقش بست نشست تا مجوز حمله به ایران را کسب کند.

 مجاهدین با ۵ هزار نیروی عمدتا پیاده با پشتیبانی هوایی و توپخانه ای صدام در سوم مرداد ۱۳۶۷ در عملیاتی موسوم به «فروغ جاویدان» وارد معرکه شد ، نهایتا هم با مشت آتشین مردم ایران شکست سنگینی خورد و با انبوه کشته و زخمی و مفقود به قرارگاه اشرف بازگشت.

زمان گذشت تا اینکه صدام حسین ولی نعمت رجوی نیز سرنگون شد. دولت مردمی مستقر گردید. یکی از مهمترین کارهای این دولت ریختن عناصر مزدور خارجی صدام حسین به بیرون از عراق بود که نهایتا کشور آلبانی با وساطت آمریکا پذیرای گروه تروریستی و فرقه ای مجاهدین شد.

شرط اینکه آلبانی اجازه داد مجاهدین از عراق به این کشور منتقل شوند قولی بود که اروپاییها و آمریکا به این کشور از جهت اقتصادی دادند. زیرا آلبانی جز ضعیف ترین کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی است و گمان می کرد خبری خواهد شد. امروز صدها هزار نفر در این کشور علیه گرانی غذا و سوخت به خیابان آمدند.

اکنون بیش از ۴ دهه از سال ۱۳۶۰ (آغاز ترورهای مجاهدین) و ۲۵ سال از حمله مجاهدین به خاک کشورمان می گذرد.  

حجم جنایات مجاهدین در دهه شصت ، همچنین عملیات موسوم به “فروغ جاویدان” به حدی‌ست که گمان میکنی البغدادی سرکرده داعش صرفا یک کپی ضعیف از مریم و مسعود رجوی بوده است!!

اکنون هم این وضعیت امروز همان کسانی است که قرار بود تهران را ۲روزه تصرف کنند! حال معلوم شد چرا مجاهدین تا دهان باز می کنند فقط فحش و ناسزا می گویند . . . ؟

فکر کنید تو پیری با کلی درد و مرض ، هنوز داری پادگانی زندگی می‌کنی و مجبوری ۲۴ ساعته پای سیستم باشی تا کلی اکانت فیک اداره کنی . تازه هرچند وقت ، یکی از دوستانت هم یا فرار می کند و یا راهی قبرستان مانز می شود.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو