آقای میری حسینی بهمراه خانواده اش نگران سلامتی برادرش هستند. وی می گوید: اکنون بیش از 30 سال است که از حسین اطلاعی نداریم. و تاکنون نیز هیچ تماس و یا ارتباطی با ما نداشته است. نمی دانیم وی زنده است یا مرده؟

آقای میری حسینی برادر حسین حسینی با حضور در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی در ارومیه و در دیدار با مسئول این انجمن، درخواست کرد مراتب اعتراض شدید او و خانواده اش به ارگانهای حقوق بشری، صلیب سرخ جهانی و رئیس جمهور آلبانی اعلام شود.

ضمنا ایشان خواستند با رسانه ای کردن این دیدار از آنها بخواهند کمک کنند تا برادرش که یک اسیر جنگی صدام بوده و اکنون در زندان مانز  (manez)- اشرف ۳ منعلق به «مجاهدین» در آلبانی بسر می برد آزاد شود.

آقای میری حسینی می گوید: ما در روستای آخته خانه از توابع سلماس زندگی می کنیم. برادرم حسین جمعی لشگر ۷۷ خراسان بود. او برای دفاع از وطنش و مبارزه با صدام متجاوز خیلی بی تابی می کرد و نهایتا هم لباس مقدس سربازی را به تن کرد و روانه جبهه ها شد.

حسین در سال ۱۳۶۵ به خدمت سربازی رفت و تنها ۲۰ روز از خدمتش باقی مانده بود که در فروردین سال ۱۳۶۷ در جبهه فکه توسط نیروهای عراقی اسیر شد. وی بعدا در قبال خوش خدمتی های سران فرقه رجوی به صدام، به این گروه جنایتکار تحویل داده شد تا اسارت به شکل دیگری را در این فرقه تجربه کند.

اگر صدام ملعون او را به فرقه رجوی تحویل نمی داد، برادرم  نیز به همراه سایر اسرای جنگی آزاد شده  و به نزد خانواده اش باز می گشت.

آقای میری حسینی بهمراه خانواده اش نگران سلامتی برادرش هستند.  وی می گوید: اکنون بیش از ۳۰ سال است که از حسین اطلاعی نداریم. و تاکنون نیز هیچ تماس و یا ارتباطی با ما نداشته است. نمی دانیم آیا وی زنده است یا مرده؟

در این دیدار، مسئول انجمن نجات نیز ضمن دلداری و امیدواری به آقای حسینی برای آزادی برادرش حسین و سایر کسانی که در  این فرقه خطرناک گرفتار آمده اند از آخرین وضعیت این فرقه در آلبانی توضیحاتی را به ایشان دادند.

ایشان گفتند: آخرین امید فرقه برای شرارت و جست و خیزهای تبلیغاتی، حمایت های آمریکا از گروههای ضد انقلاب و در راس همه آنها فرقه رجوی بود، که با قطع این حمایت ها از یک سو و شلیک سهمگین موشک های سپاه پاسداران به بزرگترین پایگاه آمریکا در خاک عراق از سوی دیگر باعث فرو ریختن ابهت پوشالی این کشور در سطح منطقه خاورمیانه و جهان شد.

این اتفاق که یک سرفصل و تحول عظیم استراتژیک در منطقه غرب آسیا محسوب می گردد بمراتب تاثیرات مخربی بر روی فرقه رجوی بعنوان ستون پنجم دشمن دارد. چرا که سران فرقه رجوی بعد از دست دادن صدام و سپس عربستان و حال پس رانده شدن توسط آمریکا، سردرگمی سران فرقه رجوی را فراهم ساخته و بیش از هر زمان دیگری آنان را به حاشیه رانده است.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو