رسول تقی نژاد: رشید در سال 1359 در جبهه نفت شهر توسط نیروهای عراقی اسیر و تا سال ۱۳۶۷ بمدت ۸ سال در اسارتگاههای صدام حسین بسر برد. سپس برادرم توسط صدام به فرقه رجوی تحویل داده شد. اگر تا آن زمان ما می توانستیم از طریق صلیب سرخ با برادرم رشید در ارتباط باشیم از زمانی که وی تحویل فرقه رجوی شد این ارتباط نیز قطع گردید.

آنچه که در پی آورده می شود پیام ویدئویی آقای رسول تقی نژاد برادر سرباز اسیر رشید نقی نژاد گرفتار در فرقه بدنام رجوی در اردوگاه این گروه در آلبانی به مقامات این کشور است.

بعبارتی این پیام بخش دیگری از تلاش های خستگی ناپذیر و بی وقفه خانواده رشید تقی نژاد است که همچنان ادامه دارد.

طبق گفته آقای رسول تقی نژاد، خانواده آنها در سال ۱۳۸۷ به همراه جمعی دیگر از خانواده های دردمند استان آذربایجان غربی نامه ای در اعتراض به اسارت فرزندشان در فرقه رجوی به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند. در سال ۱۳۹۰ نیز نامه ای به فرزند اسیرشان در فرقه رجوی نوشته و از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ به ایشان ارسال نمودند،  ولی هیچوقت جوابی دریافت نکردند.

در این پیام آقای رسول تقی نژاد برادر رشید تقی نژاد همچون سایر خانواده های دردمند  عاجزانه از مقامات دولت آلبانی و بهداشت جهانی می خواهد در همه گیری ویروس کرونا که جان اعضای نگونبخت زیادی در اردوگاه مجاهدین در این کشور را گرفته به آنان در نجات جان برادرش و تماس با وی کمک کنند.

آقای رشید تقی نژاد سربازی بوده که پس از اسارت توسط نیروهای عراقی در جبهه نفت شهر در سال ۱۳۵۹ به اردوگاههای اسرا در این کشور انتقال و پس از چند سال به مجاهدین در قبال خوش خدمتی هایشان به ارتش صدام تحویل داده شد تا اسارت دیگری را در اردوگاه اشرف تجربه کند.

علیرغم گذشت ۴۰ سال از اسارت رشید تقی نژاد بدست صدام و مجاهدین، خانواده وی همچنان بدنبال نجات جان رشید از دست فرقه فاسد و بدنام مجاهدین است.

  • منبع خبر : سایت راه نو