مجاهدین در تعدادی از کانال های تلگرامی وابسته به این گروه که بدلیل بدنامی با نام های جعلی به خورد مخاطبان داده می شود، سعی کردند با آریه گرفتن عکس یکی از معدومین داعشی وی را با عنوان جعلی احمد رحمت‌آبادی، از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر اصفهان، تحت عنوان «شهید آب» معرفی کنند. در حالی‌که او ابوایمان الکردی عضو داعش است که سه سال پیش در سوریه به درک واصل شده است!

مسلما بعد از آمریکا و اسرائیل، سازمان مجاهدین بزرگترین بازنده تجمع مردم و کشاورزان در بستر زاینده رود اصفهان بودند.

بعبارتی دقیق تر تجمع مردم اصفهان آئینه تمام نمای زوال پایگاه اجتماعی گروه تروریستی و فرقه ای مجاهدین را به نمایش گذاشت و آنان را با حقیقتی تلخ در جغرافیای ایران مواجه ساخت که حاصل بیش از ۴ دهه مزدوری و جنایت و وطن فروشی این گروه بوده است.

اکنون نیز سران این گروه چنان سرسام گرفته اند که سعی می کنند به هر نحوی شده احساسات مردم و جوانان این خطه را با خبرهای جعلی تحریک و آنان را به ایجاد آشوب و اغتشاش به کف خیابان ها بکشانند.

بعد از شکست فراخوان جعلی به تجمع کشاورزان در روز جمعه پنجم آذر در بستر زاینده روز و شکست های  این گروه برای جمع آوری حمایت های جعلی بین المللی، النهایه به ترفند کثیف شهید سازی دست زده و دست به دامن داعش شدند.

در همین رابطه مجاهدین در تعدادی از کانال های تلگرامی وابسته به این گروه که بدلیل بدنامی با نام های جعلی به خورد مخاطبان داده می شود، سعی کردند با آریه گرفتن عکس یکی از معدومین داعشی وی را با عنوان جعلی احمد رحمت‌آبادی، از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر اصفهان، تحت عنوان «شهید آب» معرفی کنند. در حالی‌که او ابوایمان الکردی عضو داعش است که سه سال پیش در سوریه به درک واصل شده است!

انتخاب این واژه دقیقا در راستای پیام رهبر مفقود الاثر این فرقه نیز است که نان را به نرخ روز می خورد. اگر تا دیروز شعار «ارتش گرسنگان» را برای تحریک مردم به اغتشاش سر میداد اکنون موضوع آب است که سران این گروه آنرا وسیله حرکت های ضد ایرانی خود کرده اند.

نتیجه اینکه وضعیت فلاکت بار این روزهای مجاهدین، و متوسل شدن به هر فریب و دروغی در فضای مجازی حاصل تروریسم ، خیانت و مزدوری به بیگانگان در طی چندین دهه گذشته است که اکنون  آنان را هزاران کیلومتر دور از مرزهای کشورمان زمین گیر کرده است تا در تاریخ معاصر ایران بعنوان خائنین و کسانی که لعن و نفرین مردم ایران را پشت سر خود دارند قرار گیرند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو