تاثیرات مثبت و انگیزاننده انجمن نجات آلبانی چه بر تغییر نگاه دولت مردان آلبانی، چه مردم و چه رسانه های این کشور بر کسی پوشیده نیست و حاکی از تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر گردانندگان آن است.

این روزها سردرگمی و رویارویی جدی رهبران مجاهدین با تنگناهای غیر قابل باور برای فرقه تروریستی مجاهدین در تمامی عرصه ها بویژه در عرصه تشکیلات مسئله ساز شده است. تسری تاثیرات ویرانگر جداشدگان از تشکیلات مجاهدین با تشکیل انجمن نجات آلبانی مسلما وارد فاز جدیدی از ریزش نیرویی در روزها و ماههای نه چندان دور خواهد شد.

عبور از نقطه عطف سی خرداد سال ۱۴۰۱ که مجموعه اتفاقات بی سابقه‌یی را برای آینده مجاهدین در کشور آلبانی رقم زد مسلما این فرقه را در مسیر فروپاشی  غیر قابل بازگشتی قرار داده است که دیگر ملاء اجتماعی آلبانی نیز مطلوب سران مجاهدین نمی باشد.

در این میان عواملی مانند عملیات طوفات الاقصی و شکست سنگین کارفرمای اسرائیلی مجاهدین در جنگ با رزمندگان فلسطینی نیز سرعت این فروپاشی را دوچندان کرده است.

بعبارتی اکنون مجاهدین در سرفصلی غیر قابل بازگشت نسبت به چند دهه ی پیش، دینامیسم،  پویایی و تاثیر خود نه تنها بر جامعه حتی بر اعضای خویش را نیز دست داده اند .

بنابراین تنها استراتژی و دلبستگی مجاهدین «فحاشی و تهمت زدن» چه در درون تشکیلات بر علیه اعضای ناراضی و متقد و چه مخالفانش در بیرون از فرقه است که راه بی هدف خود را در سرابی خطرناک دنبال می کند.

بنابراین وضعیت فوق نشانگر آن است که مجاهدین یارای جمع و جور کردن وضعیت نابسامان خود نیستند و برخوردهای زشت و ناپسند و فحاشی گریهای نکوهیده شده روزمره علیه جداشدگان ، جز بی اعتبار ساختن فاحش آبروهای نداشته، ارمغانی برای مجاهدین نخواهد داشت.

ضمن اینکه استفاده مطلوب انجمن نجات آلبانی از فضای رسانه‌یی موجود در این کشور هرگونه تبلیغات سؤ بر علیه جداشدگان را خنثی کرده است.

تاثیرات مثبت و انگیزاننده انجمن نجات آلبانی چه بر تغییر نگاه دولت مردان آلبانی، چه مردم و چه رسانه های این کشور بر کسی پوشیده نیست و حاکی از تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر گردانندگان آن است.

اگر تا دیروز فعالیت های مجاهدین از شبکه های مطرح تلویزیونی این کشور  منعکس می شد اکنون این انجمن نجات آلبانی است که در سایه فعالیت هایش بیشترین انعکاس را از شبکه های تلویزیونی این کشور می گیرد.

گردهمایی فرهنگی  انجمن نجات آلبانی در تیرانا که با حضور شخصیت های حقوق بشری آلبانی، اعضای انجمن نجات و تعدادی از شهروندان این کشور در تاریخ پنجم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ برگزار گردید مؤید این ادعاست.

بنظر می رسد ورود پر قدرت انجمن نجات آلبانی برای به چالش کشیدن فرقه رجوی در زمینه حقوق بشر و توجه بیشتر دولت مردان آلبانیانیی به خواسته های انسانی خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات مجاهدین در این کشور موفقیت آمیز بوده است.

شبکه های تلویزیونی نظیر ؛ Vizion Plus TV, Kanali Shtate7, Tirana TV 1, ATV, ACTV, Kristal tv, Publialb خبر این گردهمایی را به خوبی که تاکنون سابقه نداشته است انعکاس دادند.

تلویزیون ویژن پلاس Vizion Plus TV  در اخبار ساعت ۱۵۰۰ همان روز خود  صحبت های خانم ثریا عبداللهی مسئول تشکل مادران و آقای آتابای را بازتاب داد. خانم عبداللهی به نمایندگی از طرف تمامی خانواده های دردمند و آقای آتابای از جانب همه جداشدگان صحبت کردند. گفتنی است آقای مهندس ابراهیم خدابنده، حامی انجمن نجات در ایران نیز در این گردهمایی از نهادهای آلبانیایی به خاطر حمایت از جامعه ایرانیان در آن کشور تقدیر و تشکر نمود.

اما در این میان واکنش های هیستریک مجاهدین به فعالیت های «انجمن نجات آلبانی» در رسانه های انگلیسی زبان این فرقه نیز در نوع خود جالب توجه است. این مقالات که با تیتر و مضمون «مراقب انجمن نجات رژیم ایران در آلبانی باشید»  انتشار داده شدند تا با تهدیدات ساختگی و ترساندن مقامات دولت آلبانی مانع از افشای اعضای ناراضی و جداشده از مناسبات ضد انسانی مجاهدین و اقدامات جنایتکارانه و وطن فروشانه آنان در تشکلی بنام انجمن نجات آلبانی شوند.

نتیجه اینکه؛ ورود انجمن نجات آلبانی به مناسبات سیاسی – اجتماعی این کشور می تواند چهره دروغ و فریبکار سران فرقه فاسد و بدنام مجاهدین را افشا و مانع از تاثیر گذاری آنان بر مردم این کشور شود.

ضمن اینکه انجمن نجات آلبانی می تواند در نقش مشاورین با تجربه در شناخت مجاهدین کمک کار دست اندرکاران برخورد با ترفند های مجاهدین در کنار مقامات دولت آلبانی قرار بگیرند.

نهایت امر اینکه این روند در ادامه می تواند شرایط دیدار خانواده های دردمند با عزیزانشان در اردوگاه این فرقه را فراهم کند. همچنین می تواند انگیزه کافی را برای کسانی که خواهان جدایی از این فرقه هستند ولی هنوز در تصمیم خود بدلیل ترس های ایجاد شده از سوی سران فرقه تردید دارند، ایجاد کند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو