«در این کتاب سعی شده همه‌تأثیراتی که تقی شهرام در زمینه‌های گوناگون روی سازمان و نیروهای آن داشته است بررسی گردد؛ از جمله تأثیری که وی در نحوه‌ عضو گیری و به کارگیری دختران و زنان گذاشت و روندی را در پی داشت که بسیاری از جریان‌ها آن را برنتافتند و خروج از دایره‌ اخلاقی به معنی اعم آن برشمردند.»

کتاب «تقی شهرام به روایت اسناد» مشتمل بر ۲۰۰ برگ سند منتشر نشده درباره تقی شهرام، از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار کتاب شد.

این کتاب، مشتمل بر ۱۰ فصل، تحقیقی همه جانبه درباره‌ تقی شهرام است که اهم موضوعات مرتبط با وی را در بر می‌گیرد؛ از جمله دوران قبل از زندان و ضربه‌ شهریور ۱۳۵۰، دوران‌ زندان در اوین، قصر و ساری، داستان فرار شهرام از زندان با ذکر جزئیات به نقل از خودش و ستوان احمدیان، ورودش به سازمان مجاهدین خلق پس از فرار و دوران تعاملش با مصطفی شعاعیان و کادرهای قدیمی سازمان، ورودش به مرکزیت و سه شاخه‌ای کردن سازمان، فرایند تغییر ایدئولوژی و خروج از مذهب در بیش از نیمی از اعضا، تصفیه‌ها و ترورهای داخلی، ترورهای سیاسی و نحوه تعامل با شوروی، سلطه غیابی بر شاخه‌ خارج از کشور، دوران‌های نشیب و فراز رهبری در سازمان و نهایتا اخراج و استعفاء، دوران زندان در جمهوری اسلامی و ماجراهایی که در این دوران از سر گذراند، ماهیت شکایت‌هایی که علیه وی به دادگاه انقلاب اسلامی ارائه گردید، بررسی روند برگزاری دادگاه و رد صلاحیت آن توسط وی، واکنش گروه‌های مختلف از جمله مجاهدین خلق و پیکار به محاکمه‌ تفی شهرام و سرانجام صدور رأی و اعدام.

چنانکه در مقدمه این اثر آمده: «در این کتاب سعی شده همه‌تأثیراتی که تقی شهرام در زمینه‌های گوناگون روی سازمان و نیروهای آن داشته است بررسی گردد؛ از جمله تأثیری که وی در نحوه‌ عضو گیری و به کارگیری دختران و زنان گذاشت و روندی را در پی داشت که بسیاری از جریان‌ها آن را برنتافتند و خروج از دایره‌ اخلاقی به معنی اعم آن برشمردند.»

«تقی شهرام به روایت اسناد» توسط احمدرضا کریمی تدوین و از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ۷۰۸ صفحه در سی‌ودومین نمایشگاه امسال کتاب تهران عرضه شد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو