الان مدتهاست سایت ننگین مجاهدین اراجیف و هذیان گویی سالیان رجوی تحت عنوان « آموزش برای نسل جوان » را در دستور کار قرار داده و هر هفته بخشی از یاوه سرایی های او را انعکاس می دهد! که در واقع تبدیل به یکی از طنزهای سیاسی تلخ دوران ما شده است. اما مطمئنا چنین […]

الان مدتهاست سایت ننگین مجاهدین اراجیف و هذیان گویی سالیان رجوی تحت عنوان « آموزش برای نسل جوان » را در دستور کار قرار داده و هر هفته بخشی از یاوه سرایی های او را انعکاس می دهد! که در واقع تبدیل به یکی از طنزهای سیاسی تلخ دوران ما شده است.

اما مطمئنا چنین سیاستی یعنی نشخوار اراجیف سالهای گذشته رجوی ، ناشی از دست رفتن نقش جدی وی در تعیین سیاست های جاری این فرقه است. یاوه سرایی های سرهم بندی شده و بی خاصیتی هم که بعضا در قالب پیامک ارائه می شود نیز صرفا دمیدن به شیپور از سر گشاد آن است.

دیدن چنین صحنه هایی از رجوی شیاد و ظهور وی در نقش مربی آموزش در حوزه سیاست و نظامت، استراتژی و ایدئولوژی، آدمی را یاد ضرب المثل « کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی » می اندازد. اینکه اگر این مردک کوتوله پَست، چیزی در چنته داشت ، چرا طی سالیان گذشته هیچ به کارش نیامد. اکنون نیز از ترس انتقام مردم ایران به سوراخ موش خزیده و به زندگی مخفی روی آورده است؟