باید به این دیوانه گفت تو اینکاره نیستی شما و امثال شمایان صرفا یک ابزار و اهرم فشار به حساب می آیید. جایگاهتان در حد همان مزدوری و مثل هر کالایی با تاریخ مصرف مشخص.

مسیح علینژاد پس از انتشار تصویر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با مکرون در حاشیه اجلاس اردن کاملا متوجه شده که دیدارش با رئیس‌جمهور فرانسه سرکاری بوده و در توئیتی با عصبانیت از مکرون گلایه کرده که «نه این قرارمون نبود»

باید به این دیوانه گفت تو اینکاره نیستی شما و امثال شمایان صرفا یک ابزار و اهرم فشار به حساب می آیید. جایگاهتان در حد همان مزدوری و مثل هر کالایی با تاریخ مصرف مشخص.