اوضاع و احوال این روزهای گروه تروریستی مجاهدین دیدنی است. علیرغم تبلیغات گسترده با هزینه های میلیون دلاری نه تنها آنان را حتی به اندازه قدم یک مورچه در اهدافشان جلو نبرده بلکه هر روز بیشتر از گذشته منفور خلق های ایران و عراق و اکنون آلبانی قرار گرفته اند. وضعیت کنونی مجاهدین حاصل ماهیت […]

اوضاع و احوال این روزهای گروه تروریستی مجاهدین دیدنی است. علیرغم تبلیغات گسترده با هزینه های میلیون دلاری نه تنها آنان را حتی به اندازه قدم یک مورچه در اهدافشان جلو نبرده بلکه هر روز بیشتر از گذشته منفور خلق های ایران و عراق و اکنون آلبانی قرار گرفته اند. وضعیت کنونی مجاهدین حاصل ماهیت تنیده در ؛ فرقه گرایی، تروریسم و وطن فروشی و نقض فاحش حقوق اعضای دربند این فرقه بوده و سالهاست آنان را از گردونه سیاسی – اجتماعی ایران خارج کرده است. بنحویکه اکنون این فرقه سعی می کند در کانال های تلگرامی وابسته به خود، جنس از دور خارج شده و فاسدی بنام مسعود رجوی را مثل یک کالا برای مخاطبانش تبلیغ کند.

این یعنی انتقام تاریخ از مجاهدین برای بیش از ۴ دهه خیانت و ترور و وطن فروشی.

  • منبع خبر : سایت راه نو