این تصویری از تشییع پیکر شهدا در روستایی به نام پردنجان از توابع چهارمحال و بختیاری است که در میان سپیدی برف، سیاه پوشان می درخشند و می روند تا تسلایی برای دل خود و خانواده شهید باشند. مردم اینگونه از قهرمانان زنده و شهید خود استقبال می کنند.

این تصویری از تشییع پیکر شهدا در روستایی به نام پردنجان از توابع چهارمحال و بختیاری است که در میان سپیدی برف، سیاه پوشان می درخشند و می روند تا تسلایی برای دل خود و خانواده شهید باشند.

مردم اینگونه از قهرمانان زنده و شهید خود استقبال می کنند.