در حماسه بزرگ برلین همه اقوام ایرانی حضور داشتند حتی از استان آفریقا...! لااقل دو تا شعار فارسی به این زبون بسته‌ها یاد بدید!

در حماسه بزرگ برلین همه اقوام ایرانی حضور داشتند حتی از استان آفریقا…!

لااقل دو تا شعار فارسی به این زبون بسته‌ها یاد بدید!