«۱۲ سناتور آمریکایی در نامه‌ای دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری را تهدید کرده‌اند که اگر حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کند، خودش، خانواده ‌اش و کارکنان دادگاه هدف مجازات‌هایی شدید قرار خواهند گرفت!!!»

«۱۲ سناتور آمریکایی در نامه‌ای دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری را تهدید کرده‌اند که اگر حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کند، خودش، خانواده ‌اش و کارکنان دادگاه هدف مجازات‌هایی شدید قرار خواهند گرفت!!!»