رسانه آمریکایی «اینترسپت» درباره وزیر خارجه سابق آمریکا که روز جمعه از دنیا رفت، نوشت: کیسینجر به طولانی شدن جنگ ویتنام و گسترش آن درگیری به کامبوج کمک کرد؛ نسل‌کشی را در کامبوج، تیمور شرقی و بنگلادش تسهیل کرد؛ جنگ‌های داخلی در جنوب آفریقا را تسریع و از کودتاها و جوخه‌های مرگ در آمریکای لاتین حمایت کرد.

🔹نتانیاهو خطاب به کیسینجر: هر چه می‌دانم تو به من آموختی.

🔹کیسینجر: درباره دیپلماسی؟

🔹نتانیاهو: نه، بمباران غیرنظامیان.

🔸رسانه آمریکایی «اینترسپت» درباره وزیر خارجه سابق آمریکا که روز جمعه از دنیا رفت، نوشت: کیسینجر به طولانی شدن جنگ ویتنام و گسترش آن درگیری به کامبوج کمک کرد؛ نسل‌کشی را در کامبوج، تیمور شرقی و بنگلادش تسهیل کرد؛ جنگ‌های داخلی در جنوب آفریقا را تسریع و از کودتاها و جوخه‌های مرگ در آمریکای لاتین حمایت کرد.