عوامل میدانی مجاهدین و سلطنت طلبان یکی از هم وطنان زن ایرانی را در شهر بیرمنگام انگلیس به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مورخ ۱۸ ژوئن در داخل و خارج از کشور برگزار گردید.

بدین منظور سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران زمینه اخذ رأی از ایرانیان مقیم خارج را به روال معمول فراهم کرده و از دولت کشورهای ذیربط، تامین امنیت صندوق های اخذ رای و رای دهندگان را خواستار شدند. اما برخی از  ایرانیان مقیم در کشورهای انگلیس، استرالیا و نیوزیلند که برای حق تعیین سرنوشت خویش به محل برگزاری انتخابات رفتند، به رغم حضور پلیس، مورد توهین، تهدید و ضرب و شتم قرار گرفته و با صحنه‌هایی از تفتیش عقاید قرون وسطایی و تهدید رأی دهندگان همراه بود.

در یکی از این حوادث که تصاویر آن در شبکه های اجتماعی بازنشر داده شد، عوامل میدانی مجاهدین و سلطنت طلبان یکی از هم وطنان زن ایرانی را در شهر بیرمنگام انگلیس به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار دادند. براساس گزارش ها، متاسفانه وی از ناحیه سر به شدت آسیب دیده است. حوادث مشابهی در استرالیا و نیوزیلند نیز گزارش شده که همگی بیانگر تهدید، ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه ایرانیان خواهان مشارکت در انتخابات کشورشان و برخورداری از یک حق قانونی بوده است.