آیا سورپرایز ایرانی مکرون برای سران گروه هفت کارساز بود؟

رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون یکبار دیگر سعی کرد که واسطه حل درگیری بین ایران و آمریکا شود.

آیا سورپرایز ایرانی مکرون برای سران گروه هفت کارساز بود؟

به گزارش خبرگزاریها رئیس جمهور فرانسه همچنین دیدار با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس گروه هفت را سازماندهی کرد.

مکرون همچنین فرمانی از سایر سران گروه هفت دریافت کرد که پیام آنها را به ایران برساند .

در این پیام آمده است که او باید ایران را متقاعد نماید که از تشدید اوضاع در منطقه بپرهیزد.