آفرین بر شما «مجاهد» خستگی ناپذیر همینطور ادامه بدهی بالاخره پیروز می شویم

آفرین بر شما «مجاهد» خستگی ناپذیر همینطور ادامه بدهی بالاخره پیروز می شویم

سرگرم نگه داشتن اعضای پیر و بیمار در اردوگاه «مجاهدین» در آلبانی یکی از جدی ترین معضلات مریم رجوی است. بنابراین خرید هزاران دستگاه کامپیوتر و راه اندازی آنها در بزرگترین خانه سالمندان جهان در آلبانی تنها راه خلاص شدن مریم رجوی از شراعضای نگون بخت در این اردوگاه است. موضوع زمانی خنده دارتر می شود که مریم رجوی با فریب کاری تمام به این سرگرمی و سرکار گذاشتن اعضاء لباس استراتژی جدید «سرنگونی» هم بگذارد!؟