ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اردیبهشت ماه امسال در جمع خبرنگاران به صورت علنی از ایران خواسته بود که با او تماس بگیرند، متعاقبا کاخ سفید نیز با سفارت سوئیس تماس گرفت و شماره تلفنی از رئیس‌جمهور آمریکا برای تماس ایرانی‌ها در اختیار آنها قرار داد.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان در انتظار تماس ایرانی هاست

ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اردیبهشت ماه امسال  در جمع خبرنگاران به صورت علنی از ایران خواسته بود که با او تماس بگیرند.

متعاقبا کاخ سفید نیز با سفارت سوئیس تماس گرفت و شماره تلفنی از رئیس‌جمهور آمریکا برای تماس ایرانی‌ها در اختیار آنها قرار داد.

ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص سیاستش در قبال ایران گفته بود: «می‌دانید دوست دارم درباره ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم آنها با من تماس بگیرند.»

هفته پیش نیز سیدحسن نصراله رهبر حزب الله لبنان نیز در سخنرانی اش گفته بود ایرانی های هرگز به ترامپ زنگ نخواهند زد. ولی علیرغم همه اینها ترامپ همچنان در انتظار شنیدن زنگ تلفن ایرانی هاست.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو