تبیین ساختارهای  ایدئولوژیکی  فرقه تروریستی مجاهدین – قسمت اول ۲۹ ارد ۱۴۰۳

تازه های کتاب تبیین ساختارهای  ایدئولوژیکی  فرقه تروریستی مجاهدین – قسمت اول

ايدئولوژي که هم اکنون میراث خوار آن رجوی است، تنها بازمانده از همان انواع ايدئولوژي هاي هويت ساز در ایران است که متعلق به قرن بیستم بوده و در حال حاضر منسوخ گرديده است.

بایگانی‌های تازه های کتاب - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هشتم – سؤاستفاده احساسی ۰۷ اسف ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هشتم – سؤاستفاده احساسی

تغيير در رفتار اعضاي فرقه مجاهدين تدريجي و كاملا غير محسوس صورت ميگيرد ، شايد كمتر كسي در لحظه متوجه اين تغييرات در خودش بشود. شايد يكي ديگر از دلايل اصلي آن الگو برداري از رفتارهاي يكديگر است كه توسط اعضاي فرقه و بدون اراده صورت ميگيرد و اين رفتار ها بسرعت در همديگر سرايت پيدا ميكند.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هفتم :  فشار همتراز و سرمشق سازی (انطباق رفتارهای فرد  با جمع) ۲۱ بهم ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هفتم :  فشار همتراز و سرمشق سازی (انطباق رفتارهای فرد  با جمع)

وقتي از اهرم جمع در تشكيلات مجاهدين صحبت مي كنيم هرگز نبايد آنرا به مشاوره ها و جلسات مشترك مسئولين يك شركت و يا يك جمع دانشگاهي و يا دانش آموزي و يا هیئت امناي يك مسجد و يا يك مدرسه و يا هر تشكلي كه ميشود در جامعه فكر آنرا را كرد تشبيه نمود.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت ششم : بازبینی سوابق شخصی (پروسه خوانی) ۰۴ بهم ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت ششم : بازبینی سوابق شخصی (پروسه خوانی)

از نظر مجاهدین بالاترین استثمار در خانواده صورت میگیرد. به همین دلیل هم بود وقتی كه مهدی ابریشمچی در یكی از نشست های انقلاب تفكر و فهم خودش از انقلاب را بیان كرد و گفت؛ « ... خانواده كانون فساد است و بیشترین استثمار در آن صورت میگیرد و باید آنرا منهدم و نابود كرد ... »، نیش مسعود و مریم تا بناگوششان باز شد و تا دقایقی در سالن برایش كف زدند.

کتاب «جاسوس» منتشر شد ۰۳ بهم ۱۴۰۲
تازه های کتاب

کتاب «جاسوس» منتشر شد

کتاب «جاسوس؛ محمدرضا سعادتی عضو تیم رهبری سازمان مجاهدین خلق به روایت اسناد» با تدوین امیرعلی آزادی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شد.

معرفی ۵ کتاب در ارتباط با ماهیت و عملکرد فرقه تروریستی مجاهدین ۲۰ دی ۱۴۰۲
تازه های کتاب

معرفی ۵ کتاب در ارتباط با ماهیت و عملکرد فرقه تروریستی مجاهدین

روزنامه همشهری یکی از رسانه های پر مخاطب ایرانی، چاپ تهران اخیرا اقدام به معرفی 5 جلد کتاب در ارتباط با شناخت ماهیت فرقه‌یی ، تروریستی و عملکرد مجاهدین طی دههای گذشته در بخش موضوعی این روزنامه تحت عنوان پایداری کرده است. ذیلا معرفی هر کدامیک از این کتابها آورده می شود.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین ؛ قسمت پنجم : فریبکاری ۱۹ دی ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین ؛ قسمت پنجم : فریبکاری

شفا دادن های مسعود رجوی هم بخش دیگری از فریبكاریهای او بود. همه اعضا تلاش میكردند اگر شرایطی پیش می آمد هرطور شده دست و یا پای او را ببوسند. در این رابطه چنان فضایی درست شده بود که نزدیك شدن به رجوی و دیدن او از نزدیك و حتی دست زدن به دست مسعود و یا بوسیدن او برای اعضای جدید یك آرزو محسوب میشد.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت چهارم : تهدید غیر مستقیم اعضا ۰۲ دی ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت چهارم : تهدید غیر مستقیم اعضا

استفاده ابزاري از جمع بالاترين اهرم رجوي در وادار كردن اعضاي فرقه در تمكين از تشكيلات بود. رجوي دستگاهي را سازمان داده بود كه هر عضوي عليرغم ميل باطني اش عليه بقيه اعضاي فرقه وارد عمل ميشد و اين دستگاه بالاترين كاركرد را براي رجوي در راستاي پيشبرد اهداف فرقه اي اش داشت.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت سوم: تخیل هدایت شده ۲۵ آذر ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت سوم: تخیل هدایت شده

نداشتن وجدان ، بي رحمي  و شقاوت و  دورغ  و  فريبكاري  از اصلي ترين خصوصيات يك رهبر فرقه محسوب ميشود. هرچند او در منظر پيروانش و در يك  فرآيند بازسازي فكري خدايي و قديسه جلوه  داده شود.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت دوم : ۱ –  خلسه و هیپنوتیزم ۲۵ آذر ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت دوم : ۱ –  خلسه و هیپنوتیزم

رجوي هنر سخنوري خاصي داشت.  او خيلي خوب ميتوانست با كلامش در   شنونده اش تاثير بگذارد و حتي در خيلي از موارد،‌ اعضايي از فرقه  كه خواستار خروج از تشكيلات ميشدند و روي حرف خود   مصر بودند نهايتا و به عنوان آخرين راه  حل او را نزد رجوي مي بردند تا عضو  مخالف با ديدن شخص رجوي و گوش كردن به صحبت هاي او از نزديك متقاعد شود كه در تشكيلات بماند و اين شيوه نيز در خيلي جاها كاركرد داشته و موفق عمل ميكرد.

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت اول: مهمترین هدف رجوی از بازسازی فکری اعضای فرقه چیست؟ ۲۳ آبا ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت اول: مهمترین هدف رجوی از بازسازی فکری اعضای فرقه چیست؟

يك برنامه بازسازي فكري ، مقوله اي خلق الساعه نيست بلكه روند تدريجي شكستن فرد و تغيير اوست . بنابراين ، بازسازي فكري يك كوشش نگران كننده براي تغيير نحوه نگرش فرد به جهان است كه رفتار او را عوض ميكند.