معرفی کتاب «اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی» ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

«اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی»
معرفی کتاب «اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی»

«خودسوزی» یک مرحله تکامل یافته از عملیات انتحاری مجاهدین بعد از سالهای دهه شصت است  که در سال 2003 توسط تعدادی از اعضای مجاهدین مقابل ساختمان سازمان ملل و به بهانه بازداشت مریم رجوی در پاریس  صورت گرفت. این عمل که  حمایت رسمی رهبران فرقه سیاسی-مذهبی مجاهدین را به همراه داشت،  ماهیتی کاملا  ایدئولوژیک و توهین آمیز به شعور هر انسان آزاده ای بشمار می رود که  حاکی از جایگاه  رازآلود و اختیارات بی حد و حصر رهبران چنین فرقه ای است.

معرفی کتاب «خداوند الموت» ۱۷ دی ۱۳۹۷

خداوند الموت
معرفی کتاب «خداوند الموت»

معرفی کتاب «سراب آزادی» ۲۷ آذر ۱۳۹۷

سراب آزادی
معرفی کتاب «سراب آزادی»

فرقه ها در میان ما ۲۵ آذر ۱۳۹۷

معرفی کتاب
فرقه ها در میان ما

بایگانی‌های تازه های کتاب - راه نو
معرفی کتاب خدواند اشرف از ظهور تا سقوط ۲۰ آذر ۱۳۹۷
معرفی کتاب

معرفی کتاب خدواند اشرف از ظهور تا سقوط

کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط در 5 بخش ، 16 فصل و در 940 صفحه به رشته تحریر درآمده و نگاهی مستند و تاریخی به روند فرقه گرایی در سازمان مجاهدین است که در ردیف فرقه های سیاسی – مذهبی دسته بندی گردیده  است.