حمایت تعدادی از اعضای پیشین مجاهدین ساکن در استان آذربایجان غربی از تشکیل انجمن نجات آلبانی ۲۳ مهر ۱۴۰۲

نامه ها و پیام ها حمایت تعدادی از اعضای پیشین مجاهدین ساکن در استان آذربایجان غربی از تشکیل انجمن نجات آلبانی

تشکیل انجمن نجات آلبانی یک ضرورت و نشاندهنده تاب آوری اعضای جدا شده از فرقه رجوی در مقابل مصائب و مشکلات بوده و نشان دهنده گذار از یک مرحله کمی به یک مرحله کیفی است.

بایگانی‌های نامه جداشدگان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چیزی یافت نشد !