اعلام حمایت انجمن نجات استان آذربایجان غربی از تشکیل انجمن نجات آلبانی ۰۶ مهر ۱۴۰۲

اطلاعیه اعلام حمایت انجمن نجات استان آذربایجان غربی از تشکیل انجمن نجات آلبانی

مسلما از این پس تنها نامی که در آلبانی باعث ترس و وحشت سران فرقه مجاهدین خواهد بود همین نام پر افتخار انجمن نجات آلبانی است. نامی که تا فی خالدون اروگاه بشدت قرنطینه شده فرقه رجوی نفوذ کرده و به نقطه امید اعضای منتقد و خواهان جدایی از این فرقه تبدیل خواهد شد.

بایگانی‌های اطلاعیه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اطلاعیه انجمن نجات استان آذربایجان غربی ۱۳ ارد ۱۳۹۹
خبر

اطلاعیه انجمن نجات استان آذربایجان غربی

سالهاست که «مجاهدین» عده ای از جوانان این کشور را فریب داده و آنان را در جنایاتشان با خود همراه کرده اند. بنحویکه هم اکنون عده زیادی از همان نفرات یا از این گروه جدا شده و یا درخواست جدایی داده و تمایل دارند به نزد خانواده هایشان در ایران برگردند ولی سران فرقه رجوی برای جلوگیری از افشای ماهیت وطن فروشی و جنایاتشان مانع خروج آنان از اردوگاه این گروه در کشور آلبانی می شود.

اطلاعیه انجمن نجات استان آذربایجان غربی  در حمایت از طرح شکایت مدیر عامل انجمن نجات کشور  از دولت آلبانی در سازمان ملل متحد ۲۴ فرو ۱۳۹۹
خبر

اطلاعیه انجمن نجات استان آذربایجان غربی در حمایت از طرح شکایت مدیر عامل انجمن نجات کشور از دولت آلبانی در سازمان ملل متحد

اعضای مجاهدین خلق به صورت غیرقانونی تحت مسئولیت کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR از عراق به آلبانی منتقل و در یک اردوگاه بسته و دور افتاده که کنترل آن صرفا بر عهده رهبران این فرقه است مستقر گردیده اند. موقعیت این افراد فاقد هرگونه تعریف قانونی بوده و عملا بی وطن محسوب می شوند.