افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت چهارم و آخر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعر و ادب
افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت چهارم و آخر

جامعه ما دچار یک خشونت سازمان یافته از سوی فرقه ای بنام مجاهدین شده که مصائب و خساراتی که طی چهل سال گذشته بر مردم این مرز و بوم وارد کرده در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است. حال اگر حصارهای فرقه ای  اعم از فیزیکی و ذهنی  از اطراف  تک تک اعضای مجاهدین برداشته شوند حتما آنان نیز خویشتن  خویش بازگشته و خود را در پیکره جامعه آزاد و رها و ارزشمند خواهند یافت. 

افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت سوم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعر و ادب
افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت سوم

افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت دوم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعر و ادب
افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت دوم

افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت اول ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شعر و ادب
افکار آشفته یک «مجاهد» – قسمت اول

بایگانی‌های شعر و ادب - راه نو
اینجا شهر غریبی است . . . ۱۱ دی ۱۳۹۷
یادداشت سردبیر

اینجا شهر غریبی است . . .

توضیح سردبیر: این شعر برگرفته از کتاب «خداوند اشرف – از ظهور تا سقوط» به قلم آقای حجت سیداسماعیلی عضو پیشین شورای مرکزی مجاهدین – با موضوع نگاهی مستند و تاریخی به روند فرقه گرایی سازمان مجاهدین  است که در بهار سال ۱۳۹۳ توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده و  در […]