مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۴  ویژه پائیز ۹۸ در ۷۴ صفحه منتشر گردید ۱۱ دی ۱۳۹۸

خبر مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۴ ویژه پائیز ۹۸ در ۷۴ صفحه منتشر گردید

گفتگوی خبرنگار سایت راه نو با دکتر لیدر نوایی استاد دانشگاه و پژوهشگر و برادر خانم پوران نوایی اسیر در فرقه رجوی در کشور البانی از دیگر موضوعات برجسته و جالب توجه در این شماره از مجله راه نو است که در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.

بایگانی‌های مجله - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اولین شماره مجله خبری – تحلیلی راه نو منتشر شد. ۲۰ اسف ۱۳۹۷
خبر

اولین شماره مجله خبری – تحلیلی راه نو منتشر شد.

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره 1 ویژه زمستان 97 در 56 صفحه منتشر گردید. مجله راه نو، صدای به جای مانده مادران و پدرانی است که در حسرت دیدار فرزندان اسیرشان در فرقه رجوی  لحظه شماری می کنند.