هسته سازی و تمرکز لیدرهای هیجانی ، پیشبرد خط کشته سازی و افزایش حس و حال ناامیدی در مردم در تک تک اقدامات شبکه مجازی دارودسته مسعود رجوی بخوبی مشخص و نمایان شده اند . اما برتری میدانی که با بصیرت مردم و جوانان شکل می گیرند بسرعت به افول ناآرامی های موجود منجر می شوند.

دیروز سخنگوی سازمان تروریستی مجاهدین یا همان اسم مستعار دیگر مسعود رجوی خطاب به فرمانده ارتش کشورمان گوشزد کرد که آیا سرنوشت صیاد شیرازی را طلب می کنی !! … گویا امیر سرتیپ کیومرث حیدری مواضع انقلابی در مقابل رجزخوانی گروه تروریستی مجاهدین داشته و شجاعانه آنان را به پیامدهای ویرانگر کارشان ندا داده بود .

لجاجت و اصرار طایفه وطن فروش فرقه رجوی این روزها از عدم به ثمر رسیدن فراخوان های بی حاصل، بسختی عصبانی است. زمین و زمان را بهم می دوزند تا شعار محوری آنان گاها در ناآرامی های اندک شنیده شود، ولی به جهت عدم دارا بودن پایگاه اجتماعی حتی در بین سایر طیف های ضد انقلاب هیچ جوابی را دریافت نمی کنند.

البته شاید با تخلیه تلفنی تحت عنوان دانشجوی ساکن کشورهای اروپایی یا حضور فرصت طلبانه در بعضی گروه‌های تلگرامی ، موفق به جمع آوری اتفاقات محیطی باشند ولی در مراحل میدانی بشدت فرتوت و درمانده هستند.

اینک امنیت به مثابه نیاز عمومی ، کشورمان را بسوی قله های افتخارات پیش می برد . کشف ارتباط افسران اطلاعات فرانسه با نهادهای غیرقانونی با عناوین کذایی آموزش سندیکایی ، اقدامات نقطه ای و کور دولتمردان جنایتکار اسراییل در ترور دانشمندان هسته ای ، افشا هدایت اغتشاشات از طریق رسانه تروریستی ایران اینترنشنال عربستانی و سعی در جمع آوری اطلاعات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و حرکت دادن نسل جوان برای هر اقدام هیجانی در کوچه و خیابان ،  گوشه های عیان شده از مداخلات قدرتهای خارجی برای ایجاد هرج و مرج در کشورمان می باشند .

هسته سازی و تمرکز لیدرهای هیجانی ، پیشبرد خط کشته سازی و افزایش حس و حال ناامیدی در مردم در تک تک اقدامات شبکه مجازی دارودسته مسعود رجوی بخوبی مشخص و نمایان شده اند . اما برتری میدانی که با بصیرت مردم و جوانان شکل می گیرند بسرعت به افول ناآرامی های موجود منجر می شوند.

نتیجه اینکه عبور با افتخار و قدرتمند از اغتشاشات اخیر دشمن را با مردم و دولتی قوی تر از هر زمان دیگری روبرو می سازد که راهی جز نابودی و یا عقب نشینی خفت پیش روی وطن فروشان باقی نمی گذارد.

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو