زمانیکه فرقه رجوی خود ناقض اولین اصول انسانی و حقوق بشری در جمع مناسبات خود هست و همگان را از دیدار اعضای خانواده و تماس تلفنی و حضور در محیط شهری و حتی روستایی در کشور آلبانی منع می کند ، آنها را از تشکیل خانواده باز می دارد ، اجازه تماشای کانال های تلویزیونی غیر از این تشکیلات را نمی دهد و هیچ بستر رسانه ای را در اردوگاه موسوم به اشرف 3 در مانز آلبانی جایز نمی داند ... چگونه می تواند دایه مهربان تر از مادر برای خانواده به اصطلاح کشته شدگان اغتشاشات اخیر باشد؟

مسعود رجوی همچنان از مخفیگاه امریکایی خود برای به اصطلاح مردم ایران پیام می دهد . وی در یازده آبان باز با همان واژگان لمپنی و فحاشی گری خود در صدد تاثیرگذاری براغتشاشگران بزعم خود ناشناس !!! بود .  حتی وی نیز براحتی می فهمد او و جریانش به جهت عدم وجود پایگاه اجتماعی و مردمی هیچ اثرگذاری در این غائله را نداشته و ندارند.

دستپاچگی وی دقیقا همان تکرار، برای اعزام اعضای نگون بخت فرقه اش در مرداد سال ۱۳۶۷ موسوم به عملیات فروغ جاویدان به مصاف با نیروهای کشورمان بود که همگی تارومار و پودر شدند ، می باشد.

شاید دیدار ادای راما نخست وزیر آلبانی با نخست وزیر اسراییل و یا دیدار محرمانه مریم رجوی با گالیت بارچ ، سفیر اسراییل در آلبانی این همه او را هیجان زده کرده است.

در هرحال مسعود رجوی هم اینک در صدد است نقش پیاده نظام فرمان پذیر را برای همه اربابان بدنام خود بخوبی بازی کند . تشکیلات عنکبوتی وی با هنرنمایی خائنانه، همه نوع شایعات و اخبار کذب را در راستای نا امن سازی فضای اجتماعی و بسط ناامیدی در دل مردم ، پخش می کند.

صدها فراخوان های کور در شهرهای کشور را انجام می دهد که همواره برایشان بازخورد بی جوابی نتیجه داده است . بازانتشار گاها اعتراضات سال ۱۳۹۸ تحت عنوان ناآرامی های این روزها ، تشویق به مسلح شدن آشوبگران و به آتش کشیدن مراکز انتظامی و ترور مردم عادی و حافظان امنیت کشور دغدغه سران مزدور این فرقه تروریستی بوده است.

زمانیکه فرقه رجوی خود ناقض اولین اصول انسانی و حقوق بشری در جمع مناسبات خود هست و همگان را از دیدار اعضای خانواده و تماس تلفنی و حضور در محیط شهری و حتی روستایی در کشور آلبانی منع می کند ، آنها را از تشکیل خانواده باز می دارد ، اجازه تماشای کانال های تلویزیونی غیر از این تشکیلات را نمی دهد و هیچ بستر رسانه ای را در اردوگاه موسوم به اشرف ۳ در مانز آلبانی جایز نمی داند … چگونه می تواند دایه مهربان تر از مادر برای خانواده به اصطلاح کشته شدگان اغتشاشات اخیر باشد؟

مگر سرکرده ای جریان بغایت جنایتکار ، خانواده های اعضای فرقه را فاسد و مزدور جمهوری اسلامی نمی پندارد مگر چند دلقک مسعود رجوی قبل از انتقال افراد به آلبانی برای همین مادران اعضا سنگ پرانی نمی کردند و بدترین دشنام ها را نثار آنان نمی کردند؟ پس هیاهوهای کاغذی مسعود رجوی در این عرصه سیاسی و اجتماعی خریداری بجز اربابانش نخواهد داشت. و صدالبته بموقع و در شکلی ویرانگر چه در کشورمان و هر جای جهان گوشمالی و مجازات سخت را خواهند دید .

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو