اینکه آسیلا بحث چند جداشده باشد، نوعی نگاه از پایین و انحرافی است. آسیلا یک تفکر و منش است. نگاهی اصولی به واقعیت های جامعه و انسان. در پهنه سیاست هم، تشکیل آسیلا نقطه عطفی در پیداش جناح صلح آمیز، با مرز سرخ میهن پرستی، و برائت از جنایات و وطن فروشی های رجوی در ایران، طی دهه های گذشته محسوب می شود

حمله اوباش چماقدار مجاهدین به جمع تعدادی از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) و ضرب و شتم آنان، صرفا به دلیل برپایی نمایشگاه و میز کتاب در هتل آروی در استان دورس Hotel Arvi, Durrës برای معرفی جاذبه های گردشگری ایران در این کشور از یک سو و افشای ماهیت فرقه ای ، خشونت طلب و تروریستی مجاهدین از سوی دیگر،  نشان داد که این فرقه در حضیض ذلت، خواری و  پستی،  تا کجا از معیار های آزادی های فردی ، دموکراسی و حقوق بشر که ادعاهایشان گوش فلک را کَر کرده است فاصله دارند.

آنچه که باعث ترس و وحشت سران  مجاهدین شده و خواب را از چشمان آنان ربوده است، ناکارآمدی تبلیغات دروغین‌شان بر علیه ایرانیان مقیم آلبانی و تاثیر گذاری فعالیت، منش و زندگی آنان نه تنها بر اعضای نگوبخت گرفتار در فرقه رجوی بلکه بر مردم آلبانی است. بعبارتی آسیلا در شرایط کنونی نقطه امید صدها عضو گرفتار در درون فرقه رجوی است.

پیوند آسیلا با مردم آلبانی هم که زمان زیادی از تاسیس آن نمی گذرد نشان دهنده مقاومت صلح آمیز آنان که عشق به زندگی و خانواده در محور آن قرار دارد در قبال وحشیگری های مجاهدین و اوباش چماقدارشان است.

اینکه آسیلا بحث چند جداشده باشد، نوعی نگاه از پایین است.  تشکیل آسیلا نقطه عطفی در پیداش جناح صلح آمیز، با مرز سرخ میهن پرستی، و برائت از جنایات و وطن فروشی های رجوی در ایران، طی دهه های گذشته است، که لاجرم باید بقیه اعضای گرفتار در این فرقه نیز وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند. آنان یا باید به مقاومت صلح آمیز آسیلا پیوسته و به سوی مردم و خانواده های خود بازگردند و یا همچنان با رجوی در جبهه وطن فروشان و تروریسم طی طریق کنند. راه سومی متصور نیست.

بعبارتی مقاومت مردمی آسیلا و فرقه رجوی دو وجه متمایز از هم در درون مجاهدین هستند که هر کدام از آنها اهداف و آرمان های خاص خود را دنبال می کنند. البته تا کنون پیام صلح آمیز و مردمی آسیلا در درون مجاهدین بخوبی رخنه کرده و با صلابت تمام پیش می رود.

در این میان، رجوی که بدلیل جنایاتش در ایران و عراق مورد نفرت مردم ایندو کشور است سعی می کند با صرف هزینه های گذاف در یک سو اعضایی که تمایل به پیوستن به آسیلا در اردوگاه این فرقه در آلبانی دارند را سرکوب کند و از سوی دیگر مانع از پیوند و هم‌جوشی آسیلا با مردم آلبانی شود. که کمک گرفتن از بخش فاسد پلیس آلبانی در این پیکار از جمله ابزارهای  اصلی رجوی است.

اما آنچه که اصالت دارد شقه درونی این فرقه و جدایی عناصر صلح طلب با حفظ مرز سرخ وطن پرستی از جناح خشونت طلب با ابزار تروریسم و با شاخص وطن فروشی است.

بنابراین هرگونه پرت و بلاگویی رهبران مجاهدین و ادعای آلترناتیوی صرفا یک تبلیغات رسانه ای با هدف  سرپوش گذاشتن بر شکاف درونی است.

مردم ایران هرگز به فرقه مجاهدین  به چشم یک آلترناتیو و نیروی مردمی نگاه نکردند. آنچه که مجاهدین برای خلق های ایران و عراق به یادگار گذاشتند خون و خون ریزی، کشتار مردم بیگناه و خیانت به وطن در هم سفره شدن با دیکتاتور ها و سرویس های اطلاعاتی بود.

اکنون هم کلیب های منتشر شده در یوتیوب نشان می دهد که چگونه تصاویر مریم و مسعود رجوی توسط شهروندان آلبانی آتش زده شده و یا لگدمال می شود. آنها به زبان آلبانیایی می گویند که این گروه تروریست و کلاهبردار باید از این کشور اخراج شوند.

بنظر می رسد بخت با مجاهدین در آلبانی هم یار نیست و ماه عسل این فرقه در این کشور کوچک نیز در شرف اتمام است.

حال این سوال مطرح است: آیا زمان آن فرا نرسیده است قبل از اینکه فاجعه یی توسط مجاهدین در آلبانی رخ دهد مقامات این کشور خود وضعیت آنان را تعیین تکلیف کنند؟ مطمئنا پولهای کثیف رجوی برای مردم آلبانی هیچ آسایش و رفاهی به همراه نخواهد آورد.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو