رهبران فرقه تروریستی مجاهدین جدیت این دادگاه در محاکمه سران و دست اندرکاران جنایات آنان در دهه های گذشته در ایران را بخوبی حس کرده اند. آنان بخوبی می دانند دادگاهی که روز سه شنبه 21 آذر ماه 1402 در تهران آغاز به کار کرد نهایتا به استرداد محکومین این دادگاه از کشورهای اروپایی ختم خواهد گردید.

اولین جلسه محاکمه ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی صبح روز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار گردید. دادگاهی که قصد دارد به بیش از ۴ دهه جنایات فرقه تروریسیت مجاهدین رسیدگی کند.

مسلما برخوردهای دلقک وار این روزهای رهبران مجاهدین در رسانه ها و کم ارزش نشان دادن محاکمه سران و اعضای اصلی این فرقه در تهران، با هدف جلوگیری از پاشیده شدن تشکیلات این فرقه در آلبانی و دیگر کشورهای غربی ، همچنین روحیه دادن به کسانی است که نام شان در لیست دادگاه برای محاکمه قرار دارد.

بنابراین برخوردهای غیر جدی و مضحکه قرار دادن دادگاه آن روی سکه ی ترس و وحشت مجاهدین از استرداد است که شب و روز سران این فرقه را بهم دوخته است.

رهبران فرقه تروریستی مجاهدین جدیت این دادگاه در  محاکمه سران و دست اندرکاران جنایات آنان در دهه های گذشته در ایران را  بخوبی حس کرده اند. آنان بخوبی می دانند دادگاهی که  روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در تهران آغاز به کار کرد نهایتا به استرداد محکومین این دادگاه از کشورهای اروپایی ختم خواهد گردید.

به همین دلیل هم است رهبران مجاهدین از هم اکنون از طریق حامیان سیاسی اجیر شده شان در کشورهای اروپایی دست بکار شده اند تا با فشار بر روی دولت های اروپایی مانع از هرگونه اقدامی که به استراد محکومین این دادگاه ختم می شود، بشوند.

دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذر ۱۴۰۲ روز جهانی حقوق بشر بهانه‌یی شد تا رهبر فرقه تروریستی مجاهدین در پوشش این روز به التماس و زاری و گدایی حمایت از دولت های غربی بواسطه حامیان سیاسی اجیر شده خود بپردازد.

بنابراین کنفرانس های مختلف توسط حامیان سیاسی این فرقه در برخی از پارلمان کشورهای اروپایی جدی ترین اقدام فرقه مجاهدین برای رویا رویی با دادگاه تهران طی روزهای اخیر بود .

بنابراین پیام های ویدئویی و یا سخنرانی آنلاین مریم رجوی حاوی یک درخواست اصلی بود  و آن اینکه دادگاه تهران را محکوم کنید.

مریم رجوی در سخنرانی آنلاین ۱۸ آذر ماه خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر در جلسه هلند ترس و وحشت خود را بوضوح عیان کرده و می گوید:  «در ماه‌های اخیر (قوه) قضاییه (ایران) جنجال بزرگی برای محاکمه غیابی ۱۰۴تن از مجاهدین به‌پا کرده است. آنها پیشاپیش مضمون آرای محاکمه ساختگی را هم اعلام کرده و وعده می‌دهند که «قاطع و با صلابت» خواهد بود.»

تا بدین ترتیب دولت های اروپایی را پیشاپیش در مقابل هرگونه اقدامی در این رابطه توسط حامیان سیاسی اجیر شده شان  تحت فشار گذاشته باشند.

نتیجه اینکه برخوردهای دوگانه غرب با موضوع تروریسم و حمایت بی چون و چرای آنان از فرقه تروریستی مجاهدین و ایجاد فضا برای تبلیغات رسانه ای آنان تنها عامل در ادامه حیات ننگین و خونین مجاهدین و گستاخی بی حد و حصر آنان در ادامه جنایت بر علیه مردم ایران طی دهه های گذشته بوده  است تا با عوض کردن جای ظالم و مظلوم رد خونی که از دهه شصت تاکنون امتداد داشته است را پاک کنند اما در عمل هرگز موفق به اینکار نشدند.

لذا اکنون وقت محاکمه است. محاکمه ای تاریخی در تهران که می تواند بساط مجاهدین در آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی  را جمع و به استرداد محکومین از این کشورها  ختم گردد.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو