مریم رجوی اعدام ‎میلاد زهره‌وند جنایتکار را محکوم کرده و او را قهرمان میداند! اما شهید کردن «علی نظری» در خیابان بدست او را «قتل یک مأمور حکومتی» خوانده است! طی بیش از ۴ دهه هزاران ایرانی بدستور مریم و ‎مسعود رجوی ترور شدند و آنها آنرا «اعدام انقلابی» نامیدند! اما اگر یک قاتل در […]

مریم رجوی اعدام ‎میلاد زهره‌وند جنایتکار را محکوم کرده و او را قهرمان میداند! اما شهید کردن «علی نظری» در خیابان بدست او را «قتل یک مأمور حکومتی» خوانده است!

طی بیش از ۴ دهه هزاران ایرانی بدستور مریم و ‎مسعود رجوی ترور شدند و آنها آنرا «اعدام انقلابی» نامیدند! اما اگر یک قاتل در دادگاه ‏محاکمه و اعدام شود همین زوج جنایتکار آنرا محکوم، و جمهوری اسلامی را متهم به «اعدام خودسرانه» و «وحشیگری» میکنند.

این روش همه جنایتکاران از جمله کارفرمای کودک کش اسرائیلی این زوج تروریست است که هنوز در ایران مشغول اقدامات ترویستی بوده و دستور آدمکشی میدهند.

اما این روزها شکست مفتضحانه کارفرمای اسرائیلی بدجوری نوکرانش از جمله مجاهدین را به تکاپو انداخته است. رهبران فاسد و بدنام مجاهدین برای ادامه حیات ننگین شان و حساب پس دادن در بدترین شکل ممکن نه تنها در مقابل جنایات هولناک کارفرمای خویش در غزه سکوت کرده اند بلکه به شکل عملی و میدانی نیز از جنایتکاران صهیونیست حمایت کرده و رزمندگان حماس و مردم فلسطین را تروریست خطاب می کنند! که حاکی  از شکسته شدن  قپح مزدوری و وطن فروشی و نهایتا  ته خط رسیدن این فرقه تروریست را گواهی می دهد.